Kvinna står vid fönster Kvinna står vid fönster

Bipolär sjukdom

 Att ha bipolär sjukdom innebär att du växlar mellan att vara manisk eller deprimerad, med friska perioder däremellan.

Bipolär sjukdom (eller manodepressiv sjukdom som det tidigare kallades) innebär att du växlar mellan att vara antigen manisk eller deprimerad. Ibland kan du ha maniska och depressiva symtom samtidigt. Vanligtvis är du helt frisk mellan dessa perioder.

Kan bli omdömeslös 

Under en manisk period är förhöjd sinnesstämning vanligt, du blir överaktiv och får ett ökat självförtroende. Din omgivning kan uppleva dig som intensiv och sömnbehovet kan minska. Du kan också bli lättirriterad, orolig och aggressiv samt omdömeslös - vilket kan skapa problem ekonomiskt och i relationer. 

Under de depressiva perioderna är du ofta nedstämd. Livet kan kännas tungt och du får svårt att koncentrera dig. Självförtroendet blir sämre och känslan av hopplöshet är stor. Sömnbesvär och förändrad matlust är vanligt. Självmordstankar kan förekomma, därför är det viktigt att söka vård. Symtomen kan förvärras om man inte får behandling. 

Det finns två typer av bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom typ 1 

Innebär att du växlar mellan allvarliga perioder av svåra manier och depressioner. Ofta får du svårt att klara dig själv, och det brukar vara nödvändigt med vård på sjukhus, särskilt vid mani. 

Bipolär sjukdom typ 2 

Innebär att du har återkommande depressioner men också perioder med hypomanier, lindrigare maniska symtom: ett allmänt glatt humör med ökad energi och större kreativitet, som kan vara svårt att uppfatta som ett sjukdomstillstånd. Symtomen vid depressionerna behöver inte vara samma som vid en vanlig depressionssjukdom, du kan till exempel ha ett ökat sömnbehov och sug efter sötsaker. Därför fungerar ofta inte vanlig behandling mot depressioner utan du måste få medicin som stabiliserar stämningen. 

Drabbar lika många kvinnor som män 

Knappt två av 100 drabbas av bipolär sjukdom, ungefär lika många kvinnor som män. Män har oftare maniska perioder, medan kvinnor oftare lider av depression. Insjuknande sker första gången i 20-årsåldern, men kan ske i tonåren, och nästan alltid före 35-års ålder. 

Både arv och miljö är viktiga förklaringar till varför du får bipolär sjukdom. Risken att insjukna är större om du har en nära släkting som har sjukdomen. 

Behandlare i samtal med patient

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär du har.

Här får du hjälp

Jakobsberg

Birgittavägen 4A
177 31 Järfälla
08-580 043 50

Stockholm Öppenvård

Krukmakargatan 37A, 4 tr
118 51 Stockholm
08-598 342 50

Linköping

Nygatan 22
582 19 Linköping
010-105 90 48

Norrköping

Trädgårdsgatan 6A
602 24 Norrköping
010-105 90 49