Tonåringar sitter på bänk vid vattendrag i stad. Tonåringar sitter på bänk vid vattendrag i stad.

Borderline

Att ha en känslomässig sårbarhet gör det svårt för dig att kontrollera dina känslor. I ena sekunden kan du känna dig jätteglad för att i andra sekunden vara djupt olycklig.

Borderline personlighetssyndrom eller emotionellt instabil personlighetsstörning är olika benämningar på samma diagnos och innebär att du har en känslomässig sårbarhet. Du har svårt att kontrollera dina känslor och snabba känslomässiga svängningar är vanligt. Du kan gå från jätteglad till olycklig på en sekund. När du blir arg kan vreden bli intensiv och inte stå i proportion till vad som orsakar den. 

Inre tomhet 

Symtomen skiljer sig från person till person, men det är vanligt att du känner dig ensam och missförstådd. Du kan uppleva en tomhet inom dig och vara osäker på vem du egentligen är. En stark rädsla för att bli övergiven kan finnas och en osäkerhet på om du kan lita på omgivningen kan uppstå. 

Dina relationer påverkas av dina humörsvängningar och du kan pendla mellan att höja din partner till skyarna och känna starka känslor av nedvärdering. Impulsivitet förekommer också, som missbruk av droger, sex, mat eller pengar. 

Risk för självskadebeteende 

I ett sätt att fly undan dina starka känslor finns risken för ett självskadebeteende, att du skadar dig själv fysiskt för att "döva" dina egentliga känslor. I stunden kan det kännas lättare, men det är inte en lösning att skada sig. Självmordstankar är inte ovanliga. Det är viktigt att du får hjälp att lära dig att hantera dina känslor på ett annat sätt. 

Orsaken till emotionellt instabil personlighetsstörning är inte känd. Man tror att det kan bero på en särskild känslomässig sårbarhet, ibland kombinerat med upplevelser från barndomen. 

Behandlare i samtal med patient

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär du har.

Här får du hjälp

Jakobsberg

Birgittavägen 4A
177 31 Järfälla
08-580 043 50

Stockholm Öppenvård

Krukmakargatan 37A, 4 tr
118 51 Stockholm
08-598 342 50

Linköping

Nygatan 22
582 19 Linköping
010-105 90 48

Norrköping

Trädgårdsgatan 6A
602 24 Norrköping
010-105 90 49