Man stretchar Man stretchar

Paniksyndrom

Paniksyndrom är återkommande panikattacker som kommer plötsligt utan någon tydlig yttre anledning. Det är obehagligt men inte farligt.

Paniksyndrom innebär att du har återkommande panikattacker där du känner en överväldigande panik eller intensiv rädsla och ångest. Det är inte alltid du förstår varför, eftersom det inte finns någon tydlig yttre anledning. Attackerna kommer plötsligt och brukar vara i några minuter.

Yrsel och overklighetskänslor

Under en panikattack kan du få yrsel och overklighetskänslor. Du kan få hjärtklappning, svårt att andas och känna en rädsla för att dö eller att tappa kontrollen. Du kan börja svettas och bli illamående, känna stickningar eller domningar i fingertopparna, skaka och darra i kroppen.

Rädslan för att få nya panikattacker kan leda till att du förändrar ditt beteende och utvecklar agorafobi, torgskräck. Du undviker platser där du är rädd för att en ny attack ska utlösas, och situationer där det kan vara svårt att fly vid en panikattack, exempelvis kollektivtrafik och platser med folkträngsel.

Stress kan utlösa

Cirka tre av 100 personer utvecklar ett paniksyndrom någon gång under livet. De första attackerna kommer ofta under perioder av stress som orsakats av exempelvis sjukdom, dödsfall, separationer eller hög arbetsbelastning.

Behandlare i samtal med patient

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär du har.

Här får du hjälp

Jakobsberg

Birgittavägen 4A
177 31 Järfälla
08-580 043 50

Stockholm Öppenvård

Krukmakargatan 37A, 4 tr
118 51 Stockholm
08-598 342 50

Ångest och depressionsmottagning

Wollmar Yxkullsgatan 25, 5 tr
118 50 Stockholm
08-578 911 00

Linköping

Nygatan 22
582 19 Linköping
010-105 90 48

Norrköping

Trädgårdsgatan 6A
602 24 Norrköping
010-105 90 49