Kvinna sitter på bänk bakom träd Kvinna sitter på bänk bakom träd

Posttraumatisk stress

Att utsättas för en traumatisk händelse eller ett brott kan sätta djupa spår, och kan vara svårt att bearbeta själv.

Posttraumatiskt stressyndrom (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) utvecklas som en utdragen eller försenad reaktion på traumatiska upplevelser. Det kan drabba dig som blivit utsatt för livsfara eller annat trauma, exempelvis våldtäkt, misshandel, krig, en svår förlossning, rån eller en olycka.

Du kanske återupplever traumat genom mardrömmar eller har minnesbilder som anknyter till traumat. Minnen av händelsen upplevs som väldigt starka och kan följas av fysiska symtom som kallsvettning och ojämn hjärtrytm. Du kan också få panikattacker med starka känslor av stress och rädsla.

Isolering från omgivning

Du kan känna en överdriven vaksamhet som gör dig lättskrämd och lättirriterad, få omotiverade vredesutbrott, uppleva sömnlöshet eller koncentrationssvårigheter. Du försöker undvika situationer som anknyter till, eller påminner om traumat, vilket kan leda till att du isolerar dig från din omgivning.

Minnesförlust är ett annat symtom, och är oftast begränsad till tiden precis före, under eller efter traumat. Symtomen kommer vanligtvis inom några veckor efter den traumatiska händelsen, men kan också ta upp till månader eller år.

Behandlare i samtal med patient

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär du har.

Här får du hjälp

Ångest och depressionsmottagning

Wollmar Yxkullsgatan 25, 5 tr
118 50 Stockholm
08-578 911 00

Stockholm Öppenvård

Krukmakargatan 37A, 4 tr
118 51 Stockholm
08-598 342 50

Jakobsberg

Birgittavägen 4A
177 31 Järfälla
08-580 043 50

Linköping

Nygatan 22
582 19 Linköping
010-105 90 48

Norrköping

Trädgårdsgatan 6A
602 24 Norrköping
010-105 90 49