Psykossjukdom

Psykos är ett tillstånd där du får en förändrad verklighetsuppfattning.

Det är vanligt att du har vanföreställningar: känner dig övervakad, hotad och förföljd utan att vara det. Hörselhallucinationer är också vanligt, som att höra röster som inte finns. Du kan även få lukt- och känselhallucinationer. Har du tydliga synhallucinationer tyder det sällan på en psykos utan snarare på förgiftning, hjärnskada, påverkan eller abstinens av droger, alkohol. 

Inåtvänd och grubblande kan vara tidiga tecken 

Det är ovanligt att en psykos kommer plötsligt, vanligast är att den utvecklas under en tid – allt från en vecka till ett par år, men i genomsnitt runt tjugo veckor. Tidiga tecken kan vara att du blir inåtvänd, inte orkar arbeta eller studera, inte klarar av stress, att du grubblar över livet och får oförklarliga känsloutbrott. 

Varje år får cirka 15 personer av 100 000 för första gången en psykos. Psykoser kan komma under hela livet, men de flesta som blir sjuka är mellan 18 och 40 år. Hur länge en psykos varar varierar. En del får en psykos bara en gång, medan det hos andra är återkommande. Schizofreni är ofta en långvarig form av psykos. 

Svår livssituation utlösande 

Ärftlighet är en av orsakerna till att man får en psykos, men det går inte att hitta en enda förklaring. Någon form av tidig biologisk eller psykologisk sårbarhet tros hänga samman med varför en del personer lättare reagerar med psykos vid påfrestningar. En svår livssituation kan vara det som utlöser. 

Behandlare i samtal med patient

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär du har.

Här får du hjälp

Psykosmottagning Järfälla - Upplands-Bro

Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen
08-580 042 50

Jakobsberg

Birgittavägen 4A
177 31 Järfälla
08-580 043 50

Stockholm Öppenvård

Krukmakargatan 37A, 4 tr
118 51 Stockholm
08-598 342 50

Linköping

Nygatan 22
582 19 Linköping
010-105 90 48

Norrköping

Trädgårdsgatan 6A
602 24 Norrköping
010-105 90 49