Pussel Pussel

Tvångssyndrom

Tvångssyndrom innebär ett starkt behov av kontroll som visar sig genom tvångstankar och tvångshandlingar. Bryter du mot dessa tankar och handlingar får du stark ångest.

Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) består av tvångstankar och tvångshandlingar. Om du har tvångssyndrom har du ett starkt behov av kontroll. Du kan känna att du måste tänka eller göra saker på ett visst sätt som känns rätt för dig, annars får du ångest.

Tvångstankarna kan väcka rädsla

Du ägnar dagligen mycket tid åt dina tvångshandlingar och upplever att de stör dig i ditt vardagliga liv – hemma, i skolan eller på jobbet. Du försöker att inte visa ditt beteende eller berätta om dina tankar för din omgivning eftersom du skäms för ditt tvång.

Oftast har du med tvångssyndrom både tvångstankar och tvångshandlingar, men ibland bara tvångstankar. De tankar, impulser och inre bilder som tvångstankar omfattar har gemensamt att de inte går att kontrollera med vilje och kan vara påträngande. "Tänk om jag skadar någon fast jag inte vill". Tankarna kan väcka känslor som rädsla, obehag och skam.

Känslor kontrolleras genom handlingar

Tvångshandlingar blir ett sätt att försöka kontrollera dessa känslor. Vanliga tvångshandlingar kan vara att du intensivt tvättar händerna väldigt ofta, att du upprepade gånger måste kontrollera att du har låst ytterdörren och fönster, eller stängt av spisen. Det kan också röra sig om mentala rutiner, som är osynliga för omgivningen, som att räkna enligt ett visst mönster eller upprepa vissa ord för sig själv.

Behandlare i samtal med patient

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär du har.

Här får du hjälp

Ångest och depressionsmottagning

Wollmar Yxkullsgatan 25, 5 tr
118 50 Stockholm
08-578 911 00

Stockholm Öppenvård

Krukmakargatan 37A, 4 tr
118 51 Stockholm
08-598 342 50

Jakobsberg

Birgittavägen 4A
177 31 Järfälla
08-580 043 50

Linköping

Nygatan 22
582 19 Linköping
010-105 90 48

Norrköping

Trädgårdsgatan 6A
602 24 Norrköping
010-105 90 49