Ledningsgrupp_stock Ledningsgrupp_stock

Ledning

Capio Rehab Öppenvård ingår i Capios affärsområde Äldre och mobil vård.

Capio är en av Sveriges största vårdgivare inom sjukvård av äldre och vårt vårderbjudande inkluderar geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), specialiserdad Palliativ slutenvård (SPSV), slutenvårdsrehabilitering, öppenvårdsrehabilitering, läkarinsatser i särskilt boende för äldre (SÄBO) och akut- och jourläkarbilar.

Vi på Capio är fast övertygade om att vi kan bidra till en positiv utveckling av sjukvården och genom ett nära och tydligt ledarskap i en decentraliserad organisation strävar vi efter att skapa en organisation som är mottaglig för förändring. Därigenom kan vi ligga i framkant inom den medicinska utvecklingen och införandet av nya och moderna behandlingsmetoder.

För att nå framgång i detta arbete fäster vi stor vikt vid bra ledarskap och professionell utveckling. För att stödja det viktiga patientarbetet har vi särskilt fokus på första linjens chefer och deras team. På så sätt säkerställer vi att beslut fattas så nära patienterna som möjligt samt att vi möter de lokala behoven för varje verksamhet. Capio har ett omfattande ledarskapsprogram där bland annat Capio Äldre och mobil vårds chefer utbildas och även ett lokalt program inom affärsområdet.

Affärsområdesledningen för Capio Äldre och mobil vård består av följande personer:


Thorleif Nilsen
Affärsområdeschef

Petter Nordenhäll
Patientområdeschef Capio Geriatrik och rehabilitering
Läs mer om Capio Geriatrik
Läs mer om Capio Rehab Öppenvård
Läs mer om Capio Rehab Slutenvård

Jonas Lundqvist
Patientområdeschef Capio ASiH och Palliativ slutenvård
Läs mer om Capio ASiH och Specialiserad Palliativ slutenvård

Anna Rådesjö
Patientområdeschef Capio Mobila läkartjänster
Läs mer om Capio Legevisitten
Läs mer om Capio Läkarbilar

Inger Nerell
HR-chef

Gunilla Brohmé
Kvalitets- och miljöchef

Karl Liljegren
Affärsområdescontroller

Malin Weiman
IT-chef

Mikael Axelsson
IT-chef (verksamheter som ingick i f.d. Legevisitten)