medicinboll medicinboll

Gruppverksamheter

Capio Rehab bedriver många gruppverksamheter med olika inriktning. En del grupper pågår mer eller mindre kontinuerligt med flera gruppstarter varje år, medan andra startar en omgång/termin.

Du behöver inte remiss för att delta i våra grupper. Däremot behöver du träffa en behandlare för att bedöma om grupp är en passande behandling för dig. Kontakta oss gärna för mer information om aktuella grupper.

Vi erbjuder:

 • Artrosskola

  Har du besvär av artros i höft och/eller knä? I artrosskolan får du information om sjukdomen samt ett eget träningsprogram för att lindra dina besvär. Du behöver ingen remiss. '

  I artrosskolan får du:

  • Rådgivning och stöd
  • Föreläsningar om artros
  • Träning enligt individuellt utformat program

  Kontakta oss gärna för mer information och anmälan. 

 • Balansskola

  Vill du bli stadigare på benen och minska risken för att ramla? I Balansskolan får du träna balans och lära dig om balans- och yrselproblem, utan remiss.

  I Balansskolan vill vi ge dig verktyg så att du kan bibehålla eller få en aktiv livsstil samt minska risken för fallolyckor.

  I balansskolan får du:

  • Individuellt anpassad balansträning i grupp ledd av våra fysioterapeuter/sjukgymnaster
  • Hemträningsprogram som du går igenom med fysioterapeut.
  • Möjlighet till hembesök av en våra arbetsterapeuter för att utreda ditt behov av fallförebyggande åtgärder i hemmet.
  • Gruppdiskussioner ledda av fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist med möjlighet att dela med dig av egna erfarenheter och ta del av andras.

  Balansskolan riktar sig till dig som är senior och kan gå med eller utan hjälpmedel, men har nedsatt balans. 

 • Bassängträning

  Har du smärta i muskler och leder? Träning i varmvattenbassäng är en skonsam träningsform som kan passa dig.

  Rörelserna i vattnet kräver mindre muskelarbete jämfört med träning på land och lederna avlastas. Belastningen kan också varieras genom att man utnyttjar vattnets motståndskraft. Bassängträningen sker på Svedmyrabadet.

 • Handträning

  Känner du smärta eller stelhet i en eller flera leder i handen på grund av artros? Hos oss kan du, utan remiss, få behandling och handträning för att lindra dina besvär.

  Träningen inleds med behandling med antingen värme eller kyla enligt det du tidigare provat ut. Därefter följer träningsprogram med anpassade övningar utifrån dina besvär. Utöver detta får du information om handartros, ledskydd och hjälpmedel. Målet är att du på bästa sätt ska kunna träna på egen hand och lindra dina besvär.

 • IBS-skola

  I IBS-skolan träffar du människor som alla upplever att symtom från mag- och tarmkanal tar upp ett för stort utrymme i livet. Du får även möjlighet att ta del av föreläsningar, diskussioner, en introduktion till FODMAP-behandling samt övningar i stresshantering.

  IBS-skolan hålls av erfaren dietist och en fysioterapeut som träffat många personer med problem som liknar dina. Målet är att alla som deltar i gruppen ska få minskade besvär och vi arbetar utifrån behandlingsmetoder som är baserade på den senaste forskningen.

  Vår IBS-skola erbjuder dig:

  • Föreläsningar och kunskap om IBS
  • Rådgivning, stöd och konkreta tips
  • Grunderna till en individuellt utformad FODMAP-behandling
  • Verktyg för att hantera stress och öka återhämtning i livet 

  Varje gruppträff inleds med en föreläsning där vi berör ämnen som:

  • Vad IBS är och hur det uppstår
  • Hur IBS kan behandlas
  • Vad FODMAP är och innebär
  • Stresshantering och återhämtning

  Självklart får du möjlighet att ställa frågor och dela med dig av egna upplevelser samt möta andra i liknande situation.

 • KOL-utbildning

  Har du KOL kan du i denna utbildning på Capio Rehab Dalen få veta mer om sjukdomen, vad du kan göra för att må så bra som möjligt samt träna för att bli starkare och orka mer. Du behöver ingen remiss.

  Vi erbjuder dig

  Vår målsättning är att du ska kunna leva ett så gott liv som möjligt med din KOL. Vi erbjuder träning och information från flera olika yrkeskategorier utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer gällande rehabilitering vid KOL.

  I KOL-utbildningen får du:

  • Gruppdiskussioner och information
  • Individuellt anpassad konditions- och styrketräning i grupp led av våra fysioterapeuter/sjukgymnaster
  • Ett hemträningsprogram som du går igenom med våra fysioterapeuter/sjukgymnaster
  • Möjlighet till hembesök av en av våra arbetsterapeuter för utredning gällande energibesparande åtgärder i hemmet

  Vem kan bli hjälpt av KOL-utbildningen?

  KOL-utbildningen riktar sig till dig som har diagnostiserad KOL och inte har gått KOL-utbildning tidigare. Vi anpassar rehabiliteringen efter din ork, men du behöver kunna komma till mottagningen 2 gånger/vecka.

  Träning

  2 gånger/vecka är det träning på mottagning. Träningen leds av fysioterapeuter/sjukgymnaster och är anpassad utifrån dig och vad du klarar. Fokus i träningen är kondition och styrka då denna träning har bevisat bäst resultat för att förbättra ork och funktion om man har KOL. Vi kommer även att jobba en del med andningsövningar. Under den här träningsperioden kommer du att få träningsprogram att göra hemma och i slutet av perioden förslag på vad man kan träna vidare efter rehabiliteringsperioden.

  Gruppdiskussioner och information

  Du kommer under dessa veckor att få delta i gruppdiskussioner och informationstillfällen om KOL, behandling, rekommendationer kring kosthållning, träning och dess effekter samt energibesparande tekniker. Detta är självklart tillfällen då du får möjlighet att ställa frågor, dela med dig av dina egna erfarenheter och träffa andra som är i liknande situation.

 • Kost och träning

  Vill du gå ner i vikt och få bättre hälsa? I kost- och träningsgruppen får du en ökad kunskap om näringslära samt matens och den fysiska aktiviteten betydelse för viktnedgång.

  Vi erbjuder

  Ökad förståelse för viktnedgångens positiva effekter på hälsan. I gruppen lär och inspirerar vi varandra till en förändrad syn på den egna förmågan att förändra ett beteende.

  Gruppen vänder sig till dig mellan 18 och 65 år som har fetma (BMI ≥ 30) och behöver minska i vikt. Vår kost- och träningsgrupp pågår i tio veckor med en träff i veckan, träffarna pågår cirka 2 timmar. Gruppen leds av legitimerade dietister och fysioterapeuter.

   

  Hur går bedömningen till 

  Inför gruppstart ska alla deltagare träffa dietist respektive fysioterapeut för information- och bedömningsbesök samt formulera ett individuellt mål.

  Du kan remitteras av din husläkare eller själv kontakta mottagningen för att boka ett första besök.

  Efter gruppens avslut erbjuds alla ett eller flera uppföljande besök hos både dietist och fysioterapeut.

   

  Föreläsning/gruppdiskussion

  Gruppträffarna innehåller en teoretisk del där olika teman diskuteras; kost, livsstils- och beteendeförändringar och vikten av fysisk aktivitet/träning.

  Som stöd i din viktnedgång kommer du få verktyg/hemuppgifter som följs upp under perioden.

   

  Hur går träningen till 

  Cirkelträning med fokus på styrka/kondition och rörlighet, träningspasset är cirka 45 minuter. Passet är under ledning av två fysioterapeuter som anpassar övningarna efter din förmåga.

  Du kommer även att erhållas ett hemträningsprogram att utföra 2 gånger i veckan under denna period. För att få en överblick av din fysiska aktivitet och motivation får du låna en stegräknare som läses av varje tillfälle. Du kommer också att vägas varje vecka.

 • MediYoga

  Har du smärta i rygg, nacke eller axlar? Behöver du hjälp med att hantera mental trötthet, känslor av stress och sömnbesvär? MediYoga är en träningsform som behandlar både kropp och sinne. Först får du träffa en av våra fysioterapeuter för bedömning av dina besvär. Tillsammans går ni igenom vilken behandlings- och träningsform som passar dig. Kommer ni fram till att MediYoga passar dig och dina besvär börjar du träningen.

  Detta erbjuder vi dig

  MediYoga har en avslappnande och avstressande effekt, men ger också ökad rörlighet och styrka.

  Genom att utföra fysiska övningar, andningstekniker, djupavslappning och meditation kan du bli smidigare och starkare i kroppen samt minska känslor av stress och muskelspänningar.

  Ett träningspass består av ett antal olika övningar. Vissa övningar är lätta och andra lite svårare, men det går alltid att göra övningarna så att de passar dig. Övningarna kombineras med olika andningstekniker.

  Träningen sker i grupp med med utgångspunkt från varje persons unika förmåga och kapacitet.

  Kan jag träna MediYoga?

  Det passar dig som har smärta eller muskelspänningar i kroppen. MediYoga passar och dig som behöver verktyg att hantera känslor av stress, mental trötthet eller sömnbesvär.

 • Osteoporos

  Har du osteoporos (benskörhet) och söker efter mer information om tillståndet samt om träning och kost vid osteoporos? I så fall kan vår osteoporosskola passa dig.

  Osteoporosskolan omfattar föreläsningar och träning med målet att öka kunskap om diagnosen ur flera olika perspektiv samt komma igång med styrke- och fallpreventiv träning.

  Vi kommer att träffas vid totalt 12 tillfällen. Träningen leds av våra legitimerade fysioterapeuter och föreläsningarna av olika yrkeskategorier, bland annat dietist, fysioterapeut och arbetsterapeut.

  Träning och föreläsningar

  Kursen pågår 2 gånger i veckan i 6 veckor. Den innehåller föreläsningar och styrke- och balansträning. Träningen är i cirkelform och vi använder oss både av kroppsvikt och av maskiner.

 • Styrketräning

  Öka din styrka för att klara vardagen bättre! Du behöver ingen remiss för att gå med i vår styrketräningsgrupp.

  Vi erbjuder dig

  Har du av någon anledning fått nedsatt styrka och behöver träna upp den igen? Då kan styrketräning i grupp tillsammans med fysioterapeut/sjukgymnast vara något för dig.

  Du kommer att få ett träningsprogram anpassat efter dina behov och önskemål. Det består av stående, sittande och liggande övningar med olika redskap och tyngder. I träningen ingår även ledarledd uppvärmning, nedvarvning och stretch tillsammans med de andra deltagarna.

  Du kommer också att få tips på hur du kan fortsätta träningen hemma för att bibehålla styrkan.

  Vem kan styrketräna

  Träningen vänder sig till dig som är senior och behöver komma igång med styrketräning tillsammans med en fysioterapeut/sjukgymnast efter tidigare skada.