Haddy, undersköterska

"Mitt arbete blir aldrig tråkigt"

Jag finns med patienterna i deras dag på rehab. Allt ifrån att servera frukost till provtagningar. Då undersköterskan är den som är närmast patienten är min roll betydande i rehabiliteringen. Det är viktigt att bemöta varje person efter deras behov. Patienterna ger så mycket tillbaka att dagarna aldrig blir tråkiga.