Lars, specialist i allmänkirurgi och transplantation samt vice verksamhetschef

"Många olika patienter."

Lars, specialist i allmänkirurgi och transplantation

Min bakgrund som allmänkirurg inom akut - och transplantationskirurgi har gett mig erfarenheter som är lämpade vid rehabilitering av svårt sjuka patienter som nyligen har genomgått större thorax - , buk - och ortopediska operationer.