Maria, fysioterapeut

"Givande träning varje dag."

Som fysioterapeut träffar jag patienterna dagligen under deras tid på rehab. Både i grupp och enskild träning. Det gör att jag lär känna dem och vad de behöver för att få tillbaka sin ork och förmåga. Tillsammans kommer jag och patienten överrens om mål för träningen under vårdtiden. Det kan se väldigt olika ut vilket är utvecklande även för mig i mitt yrke.