Marie, dietist

"Mat och kost är en viktig del av rehab."

Mat och kost är något som berör alla. Maten är en viktig del i att återhämta sig efter en operation och sjukdomsperiod. Som dietist finns jag tillgänglig i köket vid varje måltid och har genom det kontakt dagligen med alla patienter. Ifall man som patient har behov av kostrådgivning av någon anledning, träffar jag den personen individuellt och går igenom just hans eller hennes behov kring maten.