Pia-Mona, kurator

"Både glädje och sorg i vardagen."

Som kurator samarbetar jag med övriga yrkeskategorier i vårt team. Vi arbetar med ett gemensamt mål för våra patienter och jag erbjuder stöd och samtal kring den livskris som sjukdom kan medföra. Jag samordnar och kartlägger behov av psykosocialt stöd både under vårtiden och när patienten kommit hem. Att drabbas av sjukdom medför både medicinska, psykologiska och praktiska konsekvenser.