Sandra, arbetsterapeut

"Jag lär mig nya saker hela tiden."

Många av våra patienter behöver hjälp i sin vardag. När jag möter dem är min uppgift att ta reda på vad de klarar i sin personliga vård och i andra aktiviteter. Utifrån det kan jag hjälpa dem med olika övningar att träna upp sig med och ibland även förskriva hjälpmedel. Eftersom alla patienter är olika och  har olika behov går det inte att jobba bara på rutin. Jag måste anpassa mig efter patienten och hans eller hennes unika situation.