Ulrika, specialist i kardiologi och internmedicin, verksamhetschef

"Fascinerande möten."

Ulrika, verksamhetschef

Mina dagar är alltid intressanta och omväxlande. Jag träffar varje dag människor med olika behov. I mötet med dem får jag så otroligt mycket tillbaka. Dessutom har jag förmånen att få arbeta i ett team, där alla medarbetareär lika viktiga. I centrum står förstås patienten.