Vårdpersonal med patient på Capio Rehab Saltsjöbaden Vårdpersonal med patient på Capio Rehab Saltsjöbaden

Att vårdas hos oss

Vi erbjuder professionell rehabilitering för både landstingspatienter, försäkringspatienter och privata patienter.

Du som kommer till oss har oftast genomgått operation eller drabbats av medicinsk sjukdom.

Vi vill att den vård vi ger dig ska göra det lättare för dig att leva ett aktivt och självständigt liv. Vi vill att du ska ha bästa möjliga hälsa och förmåga utifrån dina förutsättningar. 

Förbättra din livskvalitet och funktionsförmåga

Efter din sjukhusvistelse kvarstår ofta ett behov rehabilitering för att du på ett bra sätt ska kunna återgå till din hemmiljö. Behovet varierar från person till person och kräver olika slags insatser för att bli tillgodosedda. Vårt multiprofessionella rehabiliteringsteam hjälper dig med utgångspunkt från just din förmåga. Tillsammans med dig skräddarsyr vi din rehabiliteringsplan för din tid hos oss.

Kunskap och trygghet

Individanpassad träning ingår som ett naturligt moment i dagens alla aktiviteter. Du erbjuds träning med fysioterapeut individuellt och/eller i grupp alla dagar i veckan. Ett gott resultat bygger på att du är informerad och aktivt kan ta del av rehabilitering. Genom kontinuerlig dialog får du svar på frågor om din behandling. Våra specialistläkare och fysioterapeuter finns på plats alla dagar i veckan och omvårdnadspersonal dygnet runt. I vårt team ingår även dietist, arbetsterapeut och kurator måndag till fredag.

Rehabilitering hos specialister

Hos oss finns mångårig erfarenhet av rehabilitering inom thoraxkirurgi, allmänkirurgi, ortopedi och medicin. Vi samlar alla våra kompetenser för att fylla ditt rehabiliteringsbehov. Alla våra yrkeskategorier arbetar i team runt dig som patient.

Vi erbjuder:

  • Arbetsterapeut

  • Fysioterapeut

  • Kostplan / dietist

  • Kurator

  • Sjuksköterskor och undersköterskor

  • Gruppträning

  • Kultur i vården

Fysioterapeut och patient

Vill du skicka remiss till oss?

Är du läkare med en patient i behov av rehabilitering efter operation eller sjukdom? Remittera gärna till oss.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information.