Vårdpersonal med patient på Capio Rehab Saltsjöbaden Vårdpersonal med patient på Capio Rehab Saltsjöbaden

Att vårdas hos oss

Vi erbjuder professionell rehabilitering för både landstingspatienter, försäkringspatienter och privata patienter.

Du som kommer till oss har oftast genomgått någon form av operation. 

Vi vill att den vård vi ger dig ska göra det lättare för dig att leva ett aktivt och självständigt liv. Vi vill att du ska ha bästa möjliga hälsa och förmåga utifrån dina förutsättningar. 

Förbättra din livskvalitet och funktionsförmåga

Efter din sjukhusvistelse kvarstår ofta ett behov rehabilitering för att du på ett bra sätt ska kunna återgå till din hemmiljö. Behovet varierar från person till person och kräver olika slags insatser för att bli tillgodosedda. Vårt multiprofessionella rehabiliteringsteam hjälper dig med utgångspunkt från just din förmåga. Tillsammans med dig skräddarsyr vi din rehabiliteringsplan för din tid boende hos oss.

Kunskap och trygghet

Individanpassad träning ingår som ett naturligt moment i dagens alla aktiviteter. Du erbjuds träning med fysioterapeut individuellt och/eller i grupp alla dagar i veckan. Ett gott resultat bygger på att du är informerad och aktivt kan ta del av rehabilitering. Genom kontinuerlig dialog får du svar på frågor om din behandling. Våra specialistläkare och fysioterapeuter finns på plats alla dagar i veckan och omvårdnadspersonal dygnet runt. I vårt team ingår även dietist, arbetsterapeut och kurator måndag till fredag.

Rehabilitering hos specialister

Hos oss finns mångårig erfarenhet av rehabilitering inom thoraxkirurgi, allmänkirurgi och ortopedi. Vi samlar alla våra kompetenser för att fylla ditt rehabiliteringsbehov. Alla våra yrkeskategorier arbetar i team runt dig som patient.

Vi erbjuder:

 • Arbetsterapeut

  Med våra arbetsterapeuter får du träning och rehabilitering som underlättar livet för dig i hemmet, på arbetet och på fritiden. Det kan handla om att anpassa din vardagsmiljö och att prova ut olika typer av hjälpmedel men också om att uppmuntra dig till att komma tillbaka till ett aktivt och självständigt liv. 

  Några av våra medarbetare
  Kontakta oss

 • Fysioterapeut

  Har du besvär från muskler och leder, problem med andningen eller känner oro, stress och ångest? Vi erbjuder individuell rådgivning, behandling och rehabilitering för att du ska må så bra som möjligt. 

  Några av våra medarbetare
  Kontakta oss

 • Kostplan / dietist

  Tillsammans med vår dietist Marie har du möjlighet att lägga upp en indivuduellt anpassad kostplan just för dig. Maten är en viktig del i att återhämta sig efter en operation och sjukdomsperiod.

  Några av våra medarbetare
  Kontakta oss

 • Kurator

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Om det händer dig under din vistelse hos oss är du varmt välkommen till vår kurator. Vår kurator självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare.

  Några av våra medarbetare
  Kontakta oss

 • Sjuksköterskor och undersköterskor

  Våra sjuksköterskor och undersköterskor finns där för dig och ser till att du får den behandling och vård du ordinerats. Alla sköterskor arbetar i team med läkare och andra professioner i verksamheten för att vi ska få en samlad bild av din rehabilitering.

  Några av våra medarbetare
  Kontakta oss

 • Gruppträning

  Med våra fysioterapeuter kan du träna i grupp. Om behov finns kan träning även ske individuellt. Tillsammans kommer ni överens om mål för träningen under vårdtiden. Vi erbjuder olika typer av behandlingar i grupp. Gruppbehandlingarna kan till exempel bestå av föreläsningar och samtal eller olika typer av träning.

  Att delta i en gruppbehandling kan vara ett bra tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med andra personer som har liknande besvär.

  För att delta i en gruppbehandling behöver du först träffa någon av våra fysioterapeuter eller arbetsterapeuter. Din kontakt på rehab kan då rekommendera dig lämplig gruppbehandling om det är aktuellt.

  Kontakta oss

 • Kultur i vården

  Ibland kan vi inte själva söka oss till kulturen när hälsan säger stopp. Då måste kulturen kunna komma till oss. Även den som är sjuk behöver få tillgång till kulturlivet. Det är detta kultur i vården handlar om.

  Kultur i vården syftar till att läka och stärka, ge förströelse eller fördjupning. Att få ta del kulturarrengemang i gemenskap med andra, får oss att känna oss lite mer som den friska människa och lite mindre som patient.

  Hos oss på Capio Rehab Saltsjöbaden har vi återkommande underhållning av olika karaktär.

  Kulturprogram 2019

Blommor

Vill du skicka remiss till oss?

Är du läkare med en patient i behov av rehabilitering efter operation eller sjukdom? Remittera gärna till oss.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information.