Vårdteam planerar dagen. Vårdteam planerar dagen.

Remittera till oss

Välkommen att skicka din remiss till våra specialister.

Hög tillgänglighet

För oss som vårdgivare är det viktigt att ge snabbt besked på mottagen remiss och vi besvarar dem inom 24 timmar. Vi tar emot patienter veckans alla dagar. För att göra rehabiliteringen så effektiv som möjligt har vi självklart träning med fysioterapeut även helgtid.
 
Vi månar om patientens säkerhet och är bemannade med jourläkare, sjuksköterska och undersköterska dygnet runt.

Kvalitet i alla led

Vi följer regelbundet upp och kvalitetssäkrar våra verksamheter, vill ni ha specifik uppföljning av era patienter kontakta oss gärna.

Att skicka remiss

Att skicka remisser till oss är enkelt. Det gör du antingen via TakeCare eller via fax. Du kan se aktuell beläggning och lediga vårdplatser hos oss via Belport.

Se lediga vårdplatser

Vilka typer av patienter tas emot?

Vi välkomnar patienter som opererats på thoraxkirurgisk, ortopedkirurgisk eller allmänkirurgisk klinik och som är i behov av slutenvårdsrehabilitering.

Vi tar även emot multitrauma patienter och medicinskt multisjuka patienter. Det vill säga patienter som i samband med trauma eller akut sjukdom drabbats av multipla symtomgivande samtidiga skador/sjukdomar inom ett eller flera organsystem, dock ej inom centrala nervsystemet. Förväntade rehabiliteringsbehov ska vara minst 14 dygn. Ring oss gärna om du har frågor

Rehabilitering i trivsam miljö

Våra verksamheter är belägna i vacker miljö med trevliga lokaler.

Kontakta oss