Vi har under vår och sommar inte möjlighet att ta emot privata besök.

P.g.a. rådande omständigheter med Covid-19 och hög belastning, kan vi enbart ta emot de patienter som kommer på remiss från barnmorskemottagningar. 

Väkommen till Capio Ultraljudsbarnmorskorna Väkommen till Capio Ultraljudsbarnmorskorna

Välkommen till Capio Ultraljudsbarnmorskorna

Vi är barnmorskor med specialistkompetens i ultraljud och hjälper dig som gravid med ultraljudsundersökning.

Medicinsk illustration av coronaviruset.

Information med anledning av Coronaviruset

På grund av det rådande läget med att försöka bromsa spridningen av Covid-19, tillåter vi för tillfället inga anhöriga att följa med in på mottagningen.

Anhöriga kan närvara via FaceTime och möjlighet finns till videosekvens rakt in i mobilen.

Om du som patient har feber eller luftvägs-/förkylningssymtom ska du stanna hemma. Då får då inte gå in på våra mottagningar!  Om du har ett inbokat besök hos oss som behöver av-/ombokas, så kontakta oss per telefon.

Nu tar vi hand om varandra och hjälps åt för att minska smittspridningen.

Barnmorska pratar med patient i väntrum.

Boka tid med eller utan remiss

Vi finns vid Liljeholmen och i Täby. Du är välkommen via remiss eller genom att boka tid själv. 

Tel: 08-519 424 30 
Telefontid: mån-fre 10:00-12:00 
Du kan även boka tid online via 1177 e-tjänster.

Våra mottagningar
Ultraljudsundersökning

Ultraljud

Hos oss kan alla gravida kvinnor genomgå ultraljudsundersökningar. Vi utför bland annat tidig bestämning av graviditetslängd, KUB, rutinultraljud och ultraljud i graviditetens senare del. Patienter med remiss betalar ingenting och fritt vårdval gäller.

Gravid kvinna

Nöjda kunder!

För oss är det viktigt att våra patienter är nöjda. Här redovisas resultaten av våra digitala enkäter. Resultaten uppdateras dagligen. 

Priser

Patienter med remiss betalar ingenting. Patienter som inte har remiss bekostar ultraljudsundersökningen själva.

Barnmorska pratar med patient

Vanliga frågor

Vi får många frågor från våra patienter. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar.