Våra medarbetare

Vårt arbetssätt präglas av kvalitet, kunnande, utveckling och professionellt bemötande och vi vill att våra patienter ska få det bästa omhändertagandet.

Gisela Bergström

Leg. barnmorska / VD
Ekonomi och marknad

Agnetha Andersson

Leg barnmorska / Personal och IT

Kerstin Holmén

Leg. barnmorska /
Faktura och inköp

Ewa Nilsson

Leg. barnmorska /
Bemanning och lokaler

Åsa Eriksson

Leg. barnmorska

Kerstin Warolin

Leg. barnmorska

Annica Karlström

Leg. barnmorska

Tina Ahlbom

Leg. Barnmorska

Caroline Axelsson

Leg. Barnmorska

Hanna Wiblom

Leg. Barnmorska

Berglind Thóra Árnadóttir

Leg. läkare och specialist i obstetrik och gynekologi