Om oss

Vi är specialiserade inom urologiska undersökningar, utredningar och behandlingar. Vi arbetar enligt avtal med Region Stockholm.

Vi driver mottagningsverksamhet och dagkirurgi.

Kvalitet – Nyckeltal

Att mäta och följa upp medicinska resultat är ett av fundamenten i vår kvalitetsutvecklingsmodell. Vi rapporterar data till samtliga relevanta nationella kvalitetsregister.

Kvalitet – Patientundersökningar

Vi genomför löpande patientenkäter för att mäta patienternas uppfattning om oss gällande nöjdhet, delaktighet och utläkning.