blommor blommor

Våra mottagningar

Hos oss får du som lever i hemlöshet, och som är 18 år eller äldre, vård och behandling.

Våra medarbetare har en bred kompetens inom allmänmedicin, psykiatri- och beroendevård. Vi samverkar med socialtjänsten och andra aktörer för att ge våra patienter bättre förutsättningar att klara framtiden.

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Vi har två mottagningar, en öppenvårdsmottaning som har bred kompetens inom allmänmedicin, psykiatri- och beroendevård, samt en heldygnsmottagning som tar hand om remitterade patienter som behöver fortsatt behandling efter annan sjuhusvistelse eller som läggs in via vår öppenvårdsmottagning.

Tystnadsplikt

Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du vänder dig till oss. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt.

Sprututbyte

I samarbete med Beroendecentrum Stockholm erbjuder vi sprututbyte till dig som injicerar droger och som är 18 år eller äldre.

Vår buss med sprututbyte åker till fasta platser på fasta tider. 

Södertälje, Måndag kl. 09.30-12.00
Parkeringen på Västra Kanalgatan, nära gamla flickskolan

Gålö, Rysseviken Tisdag klockan 09.30-11.15

Norrtälje, Onsdag 09.30.-11.30
Hamnvägen 12, Parkeringen utanför Café Grindstugan

Vi arbetar även uppsökande vid tex tillfälliga bosättningar. Kontakta oss för mer information 08-598 34 166