vasstrån vasstrån

Välkommen till oss på heldygnsvården

Har du frågor eller funderingar kring vår heldygnsvårdsavdelning är du alltid välkommen att kontakta oss.

Hitta hit

Maria Prästgårdsgatan 34B, 2 tr

118 52 Stockholm

Karta

Öppettider

Dygnet runt

Besökstider alla dagar 13-17

Kontakta oss

Telefon

08-598 341 75

Fax: 08-598 341 99

Bli patient

För inläggning på heldygnsvården krävs remiss från läkare. Är du inte folkbokförd i Stockholms län behövs remiss eller betalningsförbindelse från ditt hemlandsting, se för mer information.

Remiss mottages elektroniskt i journalsystemet Take Care.

Vår verksamhet

Till vår avdelning kommer du som patient från något av akutsjukhusen i Stockholm, från vår öppenvårdsmottagning eller från andra vårdgivare när den fortsatta vården inte är lämplig att sköta på härbärgen, vandrarhem, akutboenden eller andra lösningar i miljöer som inte är avsedda för övernattning.

Vi erbjuder även palliativ vård i livets slutskede för dig som av olika anledningar inte kan eller vill vårdas i den ordinarie palliativa vården.

Bemanning

Avdelningen har läkarbemanning på dagtid alla vardagar, övrig tid via jourkonsultation. Sjuksköterskor bemannar avdelningen dygnet runt.

Inskrivning

Helgfria vardagar innan kl. 15:00.