Fotsteg i sand Fotsteg i sand

Om Capio Psykiatri

Capio Psykiatris verksamheter bedrivs via vårdkontrakt och fritt vårdval.

Vi är en del av Capio Psykiatri som vänder sig till patienter med psykisk ohälsa samt problematik kopplat till ätstörningar, beroende och allmänpsykiatriska diagnoser. Vården bedrivs som specialistvård och erbjuds både som öppenvård och inneliggande vård. Den bedrivna vården omfattar såväl akutvård som planerad vård. 

För att stödja vårt viktiga patientarbete har vi organiserat oss utifrån en modell som ger ansvar, befogenheter och resurser till våra team och medarbetare. På så sätt säkerställer vi att beslut fattas så nära patienterna som möjligt samt att vi möter de lokala behoven för varje verksamhet. Med ett starkt lokalt ledarskap där chefer ges rätt mandat och ansvar, och med koncernövergripande policys som stöd, skapas förutsättningar att utveckla den lokala verksamheten på bästa sätt.

Bolagsinformation

Capio Psykiatri bedriver vård inom tre bolag: 

Capio Hjärnhälsan AB

Bolagsnamn Capio Hjärnhälsan AB

Verksamhetsnamn Capio Psykiatri Stockholm

Organisationsnummer 556760-8673

Lokalitet Malmö, Varberg, Södermalm och Stockholm City

Utdelning- och besöksadress se resp. mottagning under kontakt

Telefon se resp. mottagning under kontakt

Fakturaadress Capio Hjärnhälsan AB, PG 1179, 737 84 Fagersta

Kontakt ekonomiavdelningen
Besöksadress
Klarabergsgatan 23 5tr
111 21 Stockholm

Postadress
Box 583
101 31 Stockholm

Capio Psykiatri AB

Bolagsnamn Capio Psykiatri AB

Verksamhetsnamn Capio Maria

Organisationsnummer 556750-6125

Lokalitet Stockholm - Nacka - Sickla - Värmdö -  Norrköping - Linköping - Helsingborg - Landskrona

Utdelning- och besöksadress se resp. mottagning under kontakt

Telefon se resp. mottagning under kontakt

Fakturaadress Capio Psykiatri AB, PG 1179, 737 84 Fagersta

Kontakt ekonomiavdelningen        
Besöksadress
Klarabergsgatan 23 5tr
111 21 Stockholm

Postadress
Box 583
101 31 Stockholm 

Capio Psykiatri Sydväst AB

Bolagsnamn Capio Psykiatri Sydväst AB

Verksamhetsnamn Capio Psykiatri

Organisationsnummer 556469-6572

Kontakt ekonomiavdelningen        
Besöksadress
Klarabergsgatan 23 5tr
111 21 Stockholm

Postadress
Box 583
101 31 Stockholm  

Vill du bli en av oss?

Behovet av psykiatrisk vård är stort och väntas fortsätta att växa under kommande år.

flicka med såpbubblor

Fokus på kvalitet och miljö

För oss är det viktigt att leva upp till vårt uppdrag samtidigt som vi aktivt bidrar till en hållbar utveckling.