pussel pussel

Samverkan

Samverkan är en grundläggande komponent i vår verksamhet.

Vi samverkar med andra aktörer både praktiskt och organisatoriskt. För den enskilde patienten erbjuder vi alltid hjälp med samverkan med andra aktörer som till exempel samordnad individuell plan, SIP.

Syftet med SIP är att identifiera vilka behov som finns, samordna insatserna mellan verksamheter, att den enskilde ska ha inflytande och få vara delaktig i planeringen och genomförandet av sin vård och omsorg samt att säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda. 

I alla nätverksmöten är du som patient alltid i fokus. Vår vårdsamordnare samverkar både organisatoriskt och kliniskt i alla våra verksamheter. Vid samverkansfrågor går det alltid bra att kontakta vårdsamordnaren.

Vill du samverka med oss?

Kontakta vår vårdsamordnare på telefon 08-598 34 184

kvinna vid tågspår

Vård och samverkan

Hos oss får du som lever i hemlöshet, och som är 18 år eller äldre, vård och behandling. Vi samverkar med socialtjänsten och andra aktörer för att ge våra patienter bättre förutsättningar att klara framtiden.