ormbunke ormbunke

Verksamhet

Hos oss får du som lever i hemlöshet och som är 18 år eller äldre, vård och behandling.

Våra medarbetare har en bred kompetens inom allmänmedicin, psykiatri- och beroendevård. Vi samverkar med socialtjänsten och andra aktörer för att ge våra patienter bättre förutsättningar att klara framtiden.

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

hus

Öppenvård

Vi utför utredning, bedömning, diagnostik, behandling och vård för såväl fysiska som psykiatriska problem och besvär.

Bänk

Uteverksamhet

Vi åker dagligen ut och erbjuder sjukvårdsinsatser på olika härbärgen, akutboenden och dagverksamheter i Stockholms län. 

Heldygnsvård

På vår heldygnsvård erbjuder vi vård och behandling till dig som lever i hemlöshet och är i behov av vård för fysisk sjukdom eller skada.

Mobilt sprututbyte

I samarbete med Beroendecentrum Stockholm erbjuder vi sprututbyte till dig som injicerar droger och som är 18 år eller äldre.

hand som skriver i en bok

Hur får jag hjälp?

Du som lever i hemlöshet och är över 18 år erbjuds sjukvård.