Medarbetare tillsammans med patient Medarbetare tillsammans med patient

Heldygnsvård

På vår vårdavdelning erbjuder vi medicinskt omhändertagande och omvårdnad till dig som lever i hemlöshet.

Till oss kommer du som är i behov av vård på grund av fysisk sjukdom med ett komplext, vårdbehov eller i kombination med psykisk sjukdom, funktionshinder och/eller beroende.

Läkare kan remittera dig till oss då du är i behov av fortsatt vård efter sjukhusvistelse eller när vård, utredning eller behandling inte är möjlig att sköta i öppenvård eller på till exempel härbärgen och akutboenden. För att få vård hos oss ska du vara 18 år eller äldre.

Vi har en palliativ vårdplats för dig i livets slutskede som av olika anledningar inte kan eller vill vårdas i den ordinarie palliativa vården.

Vi erbjuder alla patienter hjälp att samverka med andra aktörer för planering av din fortsatta vård och boende när du skrivs ut från avdelningen.

ormbunke

Remittera till oss

Remiss mottages elektroniskt i journalsystemet Take Care. 

kvinna vid tågspår

Vård och samverkan

Hos oss får du som lever i hemlöshet, och som är 18 år eller äldre, vård och behandling. Vi samverkar med socialtjänsten och andra aktörer för att ge våra patienter bättre förutsättningar att klara framtiden.