Två personer i bil Två personer i bil

Uteverksamhet

Vi kompletterar vår mottagning med en uteverksamhet där vi har möjlighet att hjälpa till på andra geografiska platser.

Vi hjälper till

Vi åker dagligen ut och erbjuder sjukvårdsinsatser på olika härbärgen, akutboenden och dagverksamheter i Stockholms län. Vi finns regelbundet på Centralstationen och samverkar med stadens uppsökarenheter och andra som möter vår målgrupp.

Vi har en bil och en buss som är utrustad som behandlingsrum. I våra fordon finns ingen stöldbegärlig medicin. Vi varken transporterar eller förvarar narkotikaklassade läkemedel i våra bilar.

Du kan få hjälp med både psykisk ohälsa och fysiska besvär och åkommor.

Vi erbjuder bland annat:

  • Rådgivning
  • Hälsosamtal
  • Sjukvårdsinsatser såsom såromläggning
  • Provtagning
  • Vaccination (influensa, hepatit A och B)

Var vi finns

Tider och platser varierar utefter behov. Fråga personalen där du befinner dig när vi kommer nästa gång eller kontakta oss på telefon.

Pennor

Kontakta uteverksamheten

Vi finns där och när det finns behov. Ring 08-598 34 160 om du vill veta mer.

Sprututbyte

I samarbete med Beroendecentrum Stockholm erbjuder vi sprututbyte till dig som injicerar droger och som är 18 år eller äldre.

Vår buss med sprututbyte åker till fasta platser på fasta tider. 

Gålö, Rysseviken Tisdag klockan 09.30-11.15

Norrtälje, Onsdag 09.30.-11.30 OBS! ej 22/7, 5/8, 12/8
Hamnvägen 12, Parkeringen utanför Café Grindstugan

Södertälje, Torsdag kl. 09.30-12.00
Parkeringen på Västra Kanalgatan, nära gamla flickskolan

Vi arbetar även uppsökande vid till exempel tillfälliga bosättningar. Kontakta oss för mer information 08-598 34 166.