Vård online
Vård online
Kvinna ligger i sängen och tittar på mobiltelefon
Sömn

Sömnproblem

Att tillfälligt ha besvär med sin sömn är varken ovanligt eller något att oroa sig för. Om du däremot känner att dina sömnstörningar sker ofta och påverkar ditt liv negativt kan det vara bra att försöka göra någonting åt dem.

Sök hjälp online

Kontakta oss om våra tips för självhjälp kring dina sömnproblem, eller om du av annat skäl behöver hjälp med din sömn.

Många drabbas av sömnproblem

Ungefär var tredje person drabbas då och då av sömnproblem. Normal sömn kan till och med innebära att du upplever mindre bra sömn ett par nätter i månaden och att du ibland vaknar 3-5 gånger per natt. 

Oftast beror sömnbesvären på stress, tankar och oro eller förändrad livssituation. Andra orsaker till dålig sömn är alkohol, nikotin och koffein. Även depression och ångest kan vara en orsak till sömnproblem.

Vad innebär sömnstörning?

Man brukar dela in sömnbesvär i kategorierna primär och sekundär sömnstörning. Vid primär sömnstörning är det svårt att identifiera någon direkt orsak till sömnstörningen och det finns ingen kroppslig eller psykisk sjukdom som man kan relatera det till. Sekundär sömnstörning är den vanligaste formen och uppstår som en följdeffekt av att man drabbas av en sjukdom eller även av sociala orsaker som förändring av livssituationen eller en särskild händelse som kan påverka sömnen negativt.

Insomni – vad är det?

Insomni kan definieras som otillräcklig nattsömn, vilket medför en nedsättning av individens välbefinnande och funktionsförmåga.

De dagtidssymtom som avspeglar sömnbrist är vanligen något av följande: trötthetskänsla, sömnighet, energiförlust, värk och stelhetskänsla, nedsatt koncentration eller minnesförmåga, irritabilitet och sänkt stämningsläge.

Följande kriterier gäller för personer som lider av sömnstörning, dvs insomni:

  • Du upplever problem med att inte falla i sömn, eller att bibehålla sömn, eller sömn som inte ger välbehövlig vila.
  • Sömnstörningen förekommer minst 3 gånger/vecka i minst 1 månad.
  • Sömnstörningen orsakar tydliga besvär för dig eller stör ditt dagliga liv.

Tidsgränser insomni:

  1. Förlängt insomnande (> 30 minuter)
  2. Avbruten sömn (vakenhet under natten överstigande 45 minuter eller fler än tre uppvaknanden)
  3. För tidigt uppvaknande (total sömntid < 6 timmar eller < 80 % av tidigare sömntid)

Om du uppfyller kriterierna ovan så skall du söka vård. Du kan söka hjälp för dina sömnproblem digitalt hos Capio Go.

Tips för att sova bättre

Först och främst kan du försöka att ändra dina sömnvanor. Det finns mycket som du enkelt kan göra själv. Så som att lägga dig på regelbundna tider, inte lägga dig för tidigt, gå upp ungefär samma tid (även på helger) och se till att det är mörkt, tyst och svalt i ditt sovrum.

Att vara aktiv på dagen, vara utomhus i dagsljus och att motionera är bra och kan påverka din sömn positivt. Att göra saker som ger dig energi så som att vara social eller en aktivitet som gör dig glad är också bra.

Avslappning och att varva ner innan du ska gå och lägga dig kan också hjälpa. Däremot bör du undvika att motionera allt för sent på kvällen eller drycker som innehåller koffein, alkohol.

Sök hjälp online

Kontakta oss om våra tips för självhjälp kring dina sömnproblem, eller om du av annat skäl behöver hjälp med din sömn.

Relaterade artiklar