filmklipp med läkare

Hur söker man vård?

Om man känner sig dålig, hur går man tillväga?

Margareta Danelius, chefläkare Capio Sverige svarar på hur man söker vård om man känner sig dålig.