Om vaccination mot covid-19 i Skåne

Här kan du läsa mer om vilka grupper som är aktuella för vaccination mot covid-19 i Skåne just nu, hur du bokar vaccinationstid och vilka som står näst på tur.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Skånes prioritetsordning. Eftersom tillgången till vaccin varierar kan också tillgången till tider göra det. 

Vilka vaccineras just nu?

Capio i Skåne är just nu inne i slutfasen av fas 3, där vi vaccinerar dos 2. Under sommaren kommer vi tilldelas vaccin var tredje vecka, men i små mängder.

Vårt uppdrag i fas 4:

Capio kommer under fas 4 att vaccinera personer som saknar möjlighet att använda eller skaffa sig e-legitimation, personer som har svårt att ta sig till någon av de vårdgivare som vaccinerar brett i fas 4. Vi kommer även att hjälpa till att vaccinera personer i socialt utsatta och svårnådda grupper. Gravida i riskgrupp och nya riskgruppsindivider kommer också att erbjudas vaccination hos oss.

För information om vilka vårdgivare som vaccinerar i fas 4 på uppdrag av Region Skåne, se .

Hur bokar jag tid för vaccination?

 • De flesta skåningar 60 år eller äldre har nu fått brev hem från Region Skåne om vaccinaton mot covid-19. Om du fått detta brev kan du boka tid, antingen genom att logga in på eller via telefon till din vårdcentral.

 • När det gäller icke riskgrupper i åldrarna 18-59 år (vaccinationsplanens fas 4) sker bokningen via respektive vaccinatörs egen hemsida (ej 1177). Capio vaccinerar enbart riskgrupper i dessa åldrar (se ovan). På kan du läsa mer om var och hur du bokar vaccinationstid om du tillhör denna åldergrupp. 

Varje vårdcentral blir tilldelad vaccin efter storlek på mottagningen och hur stor procentandel av resp. åldersgrupp som ännu inte är vaccinerade.

Vad gäller om jag inte kan komma på min bokade tid?

Vid symptom på covid-19 eller annat sjukdomstillstånd behöver du avboka din vaccinationstid 24 timmar före utsatt tid. Detta ses som ett nödvändigt och giltigt skäl att utebli. Vid uteblivet besök utan giltigt skäl debiteras du 300 kr, enligt Region Skånes riktlinjer (gäller fr o m 2021-04-16). 


Vaccination mot covid-19 (capio.se)

 Senast uppdaterad 2021-06-04

Vanliga frågor och svar

 • Varför ska man vaccinera sig?

 • Så förbereder du dig inför vaccinationen

 • Är det säkert att vaccinera sig mot covid-19?

 • Kan man få covid-19 av vaccinen?

 • Finns det några vanliga biverkningar vid covidvaccination?

 • Hur fungerar vaccinerna mot covid-19?

 • Jag har redan haft covid-19, ska jag vaccinera mig ändå?

 • Kan jag låta bli att vaccinera mig om jag har antikroppar?

 • Vilka kommer att erbjudas vaccination mot covid-19?

 • När kommer jag att kunna vaccinera mig?

 • Kostar det något att vaccinera sig mot covid-19?

 • Kommer vaccinen mot coronaviruset att stoppa pandemin?

 • Kan jag leva utan restriktioner när jag har vaccinerat mig?

 • Vad betyder riskgrupp och vilka är de?

 • Ska barn vaccinera sig mot covid-19?

 • Ska jag vaccinera mig om jag är gravid?

 • Kan man vaccinera sig om man har astma?

 • Kan man föra smittan vidare när man vaccinerat sig?

 • Kan man vaccinera sig när man har allergi?

 • Hur länge har man skydd efter vaccineringen?

 • När kommer massvaccineringen att sättas igång?

 • Covidbevis