Webinar spetspatienter covid-19

Webinar: Hjälp! Så hittar och värderar du information som ett proffs under coronapandemin

På nätet kan du hitta svar på nästan alla frågor som kan tänkas. Men vilken information kan jag lita på? Att hitta rätt och värdera information kräver intuition, erfarenhet och en förmåga att utvärdera källor. I vårt webinar som ägde rum den 29 april 2020 tog vi pulsen på Sara Riggare och Peter Carstedt. De är två patienter med kroniska sjukdomar, vana av att söka och kritiskt granska information som berättar om sina erfarenheter under coronapandemin. Deltog gjorde även läkaren Tobias Wirén, affärsområdeschef Ortopedi på Capio. Webinaret i sin helhet finns att se i efterhand här.

Webinaret behandlade dessa ämnen:

  • Vilken information är viktigast för mig, just nu?
  • Hur vet jag vad som gäller för just min sjukdom?
  • Vart kan jag vända mig med alla mina frågor rörande min sjukdom?
  • Hur ska jag tänka gällande mina närstående?
  • Finns det speciell information till patienter i riskgrupper?


Om Sara Riggare

Sara Riggare lever sedan mer än 30 år med Parkinsons sjukdom. Hon kombinerar sina ingenjörskunskaper med sina patienterfarenheter för att försöka förbättra för sig själv och andra med kroniska sjukdomar. Detta gör hon bland annat genom att forska med utgångspunkt från sina egna erfarenheter av att hantera en komplicerad sjukdom. Sara har också myntat ordet spetspatient och är en av medgrundarna till den idéburna organisationen Forum Spetspatient. Hon ingår även i regeringens samverkansgrupp för hälsa och life science
och


Om Peter Carstedt

Peter Carstedt är grundare av MOD- Mer organdonation som arbetar för att ingen skall behöva dö i väntan på organ. Han lever med en kronisk njursjukdom sedan 20 år tillbaka och han fick en njurtransplantation för lite över 10 år sedan. Som transplanterad och njursjuk tillhör han en riskgrupp för att drabbas extra hårt av covid-19 och har därför valt att isolera sig de senaste fem veckorna. Peter är även en medgrundare av Forum Spetspatient och blev nyligen utsedd av regeringen att ingå i Samverkansgruppen för Hälsa och Life Science.


Hinner du inte titta på hela webinaret?

Lisa Norén, som modererade samtalet summerar det så här:

  • Det går över – men är inte över än.
  • Panelen känner tillit till den svenska sjukvården.
  • Bra info finns på och på patientföreningars hemsidor.
  • Koppla av och koppla ner från corona – ta en paus från sjukdomar och sticka, spela piano, promenera eller gör annat du mår bra av.
  • Sprid fakta – inte virus!

Fler webinar planeras, och vi kommer att se över hur vi på Capio bättre kan stötta patienter i riskgrupper till att hitta bra information. Tack till alla deltagare och tittare!