Sköterskor tar hand om en äldre dam

En köfri vård - hur är det möjligt?

Tack vare en medveten satsning och förändrad syn på köer har Ortopedkliniken i Stockholm i stort sett lyckats eliminera vårdköerna. – Många gånger kan man leverera en effektivare sjukvård om man tar bort köerna, säger verksamhetschefen Tobias Wirén.

Vårdköer är ett hett ämne inför höstens val. På många håll i landet behöver många patienter vänta längre än vårdgarantins 90 dagar för att få specialistvård eller tid för operation.

Enligt Tobias Wirén beror köerna inte främst på en fråga om brist på pengar eller resurser. Inte heller på en motsättning mellan det offentliga och privata.

– För mig är det skillnad på bra och dålig sjukvård. Det handlar om hur man planerar och utför vården.

För några år sedan hade Ortopedkliniken på Capio Sankt Görans sjukhus, där Tobias Wirén är verksamhetschef, omkring 6 000 patienter i olika köer; till nybesök, återbesök, operation och telefonkontakt.

Nu är den siffran högst 1 000 patienter, och de är inom vårdgarantins 90 dagar.

– Vi har jobbat länge, både på Capio Sankt Görans Sjukhus och specifikt på Ortopedkliniken, att försöka ta bort köerna – eftersom vi ser det som ett slöseri. Vårdbehovet finns där – och försvinner inte för att man använder köer som ett sätt att försöka reglera det.

Resurser som hade kunnat användas till att ge vård gick istället tidigare till kön.

– Köer är slöseri. Det är slöseri med energi och motivation hos personalen och lidande för patienterna såväl som för skattebetalarnas plånbok.

På vilket sätt kostar köer pengar?
– Det går åt mycket personal och tid för att hantera en kö. Rent administrativt, såväl som det krävs personalkraft att lugna och försäkra de som står i kön att de inte är bortglömda. För att inte tala om vad det kostar samhället när de som köar blir sämre under tiden de väntar. Många gånger kan man leverera en effektivare och mindre kostsam sjukvård om man tar bort köerna.

Ett specifikt exempel på åtgärd som Capio har gjort är att minska den egna hanteringen av tidsbokningen. Genom att låta patienterna göra det själva online så kunde de egna resurserna göra annat.

Ett annat exempel är att man på Ortopedkliniken standardiserat vissa operationssalar där det går att se att vårdbehovet kommer vara fortsatt stort.

– Jag tror att många inte har räknat ordentligt på det här. Egentligen handlar det mycket om logistik. Vi har tittat på hur de olika resursbegränsade stegen ser ut, hur patientgrupperna ser ut och har organiserat oss efter det.

En annan stor fördel som kommer med de betydligt kortare köer är medarbetarnas förbättrade arbetsmiljö.

– Jag tror att medarbetare hellre jobbar i en organisation utan kö och med nöjda patienter, för då kan alla ansträngningar dra åt samma håll. Det blir nästan en sport att kunna hålla väntetiderna. Det är roligt att jobba med en köfri sjukvård.

De insatser som Ortopedkliniken och Capio Sankt Görans sjukhus har gjort har mynnat ut i en modell som Capio nu använder – och gärna delar med sig av.

– Vi är väldigt öppna och transparenta med vad vi har lärt oss. Men kan vara svårt att bara ta metoden och applicera den på sin verksamhet. Det krävs att man har en kultur som är öppen för utmaningen och medarbetare som tycker det är roligt. Det tog oss flera år att komma dit på Sankt Göran.

Enligt Tobias Wirén kan även Capio hjälpa till att jobba bort andra aktörers köer genom att ta över köande patienter – så att de kommer i fatt.

Han tror att många aktörer inom vården skulle tjäna på att minska sina köer.

– Visst är det ett hårt arbete initialt, att komma ifatt. Men när man väl är det – så krävs det inte mer arbete för att hålla kön borta än vad det gjorde innan – för att hålla den konstant.

Tobias Wirén sammanfattar:

– Det är bra för patienterna, det är bra för oss som jobbar med det – och det är bra för de som betalar för vården, det vill säga skattebetalarna.