Towa Jexmark
Towa Jexmark

Hållbar digitalisering av vården – hur gör man?

Vården står inför stora förändringar på det digitala området. Towa Jexmark, vd på Capio Go, ger sin syn på artificiell intelligens, digitala läkarmöten och hur hon tycker att en ansvarsfull digitalisering av vården bör gå till.

Towa Jexmark är vd för Capios nya onlinetjänst Capio Go, där patienter kan få läkarhjälp direkt via en dator eller telefon.

Hon tror att Capio är väl rustade för att erbjuda högklassig vård även för en allt mer digitaliserad framtid.

– Vi har lång erfarenhet av att bedriva bra sjukvård och en stark infrastruktur när det gäller fysisk vård. Det vi gör nu är att lägga till andra, digitala kommunikationskanaler för patienterna. Den kombinationen kommer att ge god kvalitet på vården vi erbjuder, även för framtiden. 

Sättet att se på vård baseras idag på fysiska vårdbesök, med olika landsting och patienter knutna till specifika, fysiska vårdcentraler. Towa tror att det kommer ta lite tid – men att det synsättet måste förändras.

– Det som har fått så mycket uppmärksamhet är det heldigitala vårdmötet med doktorn i en app. Det jag hellre pratar om är egentligen en hållbar digitalisering i ett större perspektiv. Alla processer inom vården kommer bli kombinerat digitala och fysiska, eller digifysiska, i någon mån. Den digitala framfarten gör att man kommer behöva enas över landstingsgränser, eftersom det digitala inte har samma fysiska gränser.

Enligt Towa är det viktigt att hela tiden ta lärdomar och fortsätta utveckla sin verksamhet allt eftersom nya framsteg görs.

– Gör vi en ny digital tjänst så måste vi också utvärdera den och se om den håller tillräckligt hög kvalitet – eller om det behöver göras justeringar. Att jobba mer agilt än vi är vana vid är mer hållbart.

Varför är en digitaliserad vård bra för patienten?

­– Svensk vård håller idag en väldigt hög nivå generellt, men vi har problem med tillgängligheten. Det upplevs som svårt att komma i kontakt med vården – vilket drar ner vårdkvaliteten. 

För Capio innebär den hållbara digitaliseringen inte bara hur själva mötet med patienten går till. Det finns mycket att göra i själva infrastrukturen.

– Hela vårdsektorn är i början av en väldigt stor omställning, vilket gör att vi egentligen inte har kommit så långt. Många funktioner sköts fortfarande med telefonsamtal – och vi är en av få branscher som fortfarande aktivt använder faxmaskinen, till exempel, säger Towa.

Hur lång tid är det kvar innan vi kommer märka stora skillnader?


– Jag tror att det kan ske ganska fort nu. Vi har sett hur vårdtjänster för lite enklare åkommor har slagit igenom – men snart kommer det även ske förändringar för människor med kroniska sjukdomar. I samband med det tror jag att det kommer ske ganska stora framsteg överlag, med automatiserade processer.

Ett exempel på hur det kan gå till är att en diabetespatient själv har en app i sin telefon som den matar in sina blodsockervärden i. Då kan man från centralt håll läsa av om värdena avviker och lägga tiden på de som faktiskt behöver vården, istället för att ha årskontroller med alla diabetespatienter.

Det har på senare tid funnits en del kritik gällande de nya, digitala vårdtjänsterna. Bland annat har reglerna för hur läkare får skriva ut antibiotika via onlinetjänster skärpts efter kritik om för många utskrivningar. Det har också höjts oroliga röster om att vårdpengar i högre utsträckning går till patienter som inte behöver vård.

– Det är klart att man ska följa det man gör väldigt noga. Vi jämför till exempel vår antibiotikautskrivning mellan Capio Go och våra fysiska vårdcentraler med hjälp av ett forskarteam. På så sätt tar vi reda på hur det faktiskt ligger till.

Towa tror att diskussionen om eventuell överkonsumtion av vård kommer upphöra när det digitala vårdbesöket har blivit mer etablerat.

– Men det är också svårt att prata om ”för många besök”. Hur många besök får det svenska folket göra? Många tycker i dag att det är svårt att komma i kontakt med en läkare. Om det nu blir lite lättare – är det då bra eller dåligt? Det som vi måste lyckas med är att skapa bättre tillgänglighet och fler besök men till en lägre kostnad totalt. 

Till skillnad från några av de största digitala konkurrenterna använder Capio Go i dagsläget inte videosamtal mellan läkare och patient. Istället sker kommunikationen mellan patient och läkare i chatt-form.

Det finns flera anledningar till det.

Ett videosamtal tar upp lika mycket tid för både läkare och patient som ett vanligt läkarbesök. Skillnaden är bara att de finns i olika rum.

– Med chattfunktionen kan du, om det inte är så brådskande, ställa din fråga, gå ut med hunden och sen ha ett svar när du kommer tillbaka igen. Är det mer brådskande kan du välja att livechatta. Det blir mer tidseffektivt.

Det är också lättare att samla ihop och sammanställa data från besöket om den är i skriven form. Det möjliggör i sin tur en framtid där en dator, baserat på tidigare fall, kan hjälpa patienter åt rätt håll redan från början.

– Vi kan lära systemet att bli smartare, ju mer data – desto bättre blir faktaunderlaget. Vi tror att den här typen av teknik kommer vara mer värdefull på sikt.

Artificiell intelligens (AI) är något som diskuteras stort inom vården, precis som i de flesta andra sektorer. För vissa är det en spännande möjlighet, för andra en skrämmande tanke. Towa är positivt inställd.

– Det som visat sig fungera bäst är en kombination av AI och fysiska läkare och sköterskor. Maskinerna kan hantera stora datamängder och till exempel gå igenom många bilder. Om man kopplar ihop det med den mänskliga bedömningen får man en väldigt bra träffsäkerhet.

En annan fördel med chatt kan dessutom vara att frågor som är svåra för en patient att ställa ansikte mot ansikte med en läkare nu känns lättare.

Towa Jexmark säger att ledarskap är en av nycklarna till att lyckas med digitaliseringen.

– Det kräver att alla inom vården förstår och är med på att saker och ting kommer förändras, precis som inom andra branscher. Se på exempelvis bankerna eller handeln, som genomgått väldigt stora digitaliseringar. Vi inom vården blir inte förskonade för att vi stoppar ner huvudet i sanden och låtsas som att frågan inte finns. Man måste jobba med sin personal och tänka förändring. Vi har gjort det inom våra verksamheter och upplever en stor förändring i attityden hos vår personal, säger hon och fortsätter:

– Att låta bli att digitalisera är inte ett val längre.