Tjej ligger i soffan med influensa

Influensa eller en jobbig förkylning?

Nu är en av våra mest intensiva säsonger här och frågorna om influensa duggar tätt. Vi guidar dig med råd och tips på när du bör vaccinera dig, hur du själv kan minska risken för att bli smittad, samt vad du kan göra om du drabbas av årets influensa.

Vad är influensa?

Influensa är en virusinfektion som vanligen sprids via luften. Oftast bryter influensan ut plötsligt och de vanligaste symptomen vid influensa är feber, torrhosta samt ont i huvud, leder och muskler. Viruset smittar redan innan du har några symtom och inkubationstiden, den tid det tar att få symptom på influensa efter att du har blivit smittad, är 1-4 dygn. Du smittar som mest från 2 till 5 dagar efter att symptomen startat. Influensa varar 1-2 veckor men tröttheten och hostan kan finnas kvar längre.

Det är inte ovanligt för barn under 2 år att få besvär som illamående, kräkningar och magont. Ge barnet vätska för att undvika vätskebrist.

Influensa eller förkylning?

Det kan vara svårt att skilja symptomen åt; har du fått en riktigt jobbig förkylning eller influensa? Den största skillnaden är intensiteten. Vid influensa är det vanligt att du upplever att symptomen kommer väldigt snabbt. Utöver vanliga förkylningssymptom kan du drabbas av hög feber, värk i huvudet och kroppen och du kan känna dig utmattad.     

En förkylning kan ibland ge både huvudvärk och feber men inte i samma utsträckning och den går oftast över snabbare.  

Du kan minska risken att bli smittad av influensa genom att

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten och avsluta gärna med handsprit
 • Undvika att röra vid dina ögon, din näsa och din mun
 • Undvika nära kontakt med personer som redan är förkylda eller har influensa


Detta kan du göra själv om du drabbas av influensan

Vi hoppas såklart att du får vara frisk, men om du ändå drabbas av influensan kan det vara bra att veta följande:

 • Influensa är en virusinfektion och kan inte behandlas med antibiotika
 • Lugn och ro är viktigt för att ge kroppen möjlighet till återhämtning
 • Vid hög feber är det viktigt att dricka mycket vätska
 • Febernedsättande och smärtstillande läkemedel (paracetamol och/eller ibuprofen) kan lindra symptomen
 • Du smittar så länge du är sjuk - stanna hemma så länge du har feber eller känner dig sjuk

Då bör du vaccinera dig mot influensa

Vaccinera dig mot influensan i tid om du är i riskgruppen och därmed riskerar att bli allvarligt sjuk av influensan. Du tillhör riskgruppen och bör vaccinera dig om du är 65 år och äldre, gravid eller har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder
 • Kronisk leversvikt eller njursvikt
 • Diabetes
 • Andra tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Vaccinera dig mot influensan

Håll dig frisk i vinter! Vaccinera dig mot årets influensa tryggt och enkelt på en Capio mottagning nära dig. Hitta din mottagning här.