Kvinnohälsa

Det finns många olika sjukdomar och hälsotillstånd som enbart eller i huvudsak drabbar kvinnor. Här ger vi värdefulla tips och råd till dig som är kvinna.

Historiskt sett har få saker varit så tabubelagda som "kvinnobesvär". Mens, smärta i slidan, förlossningsskador eller klimakteriet är för många fortfarande obekvämt att tala om. Detta synsätt har dessvärre återspeglats i forskningen. Att många lider i det tysta av åkommor som ingen vet särskilt mycket om har de senaste åren uppmärksammats alltmer, och forskarvärlden inleder fler och fler studier på tema kvinna.

Tillgång till kunskap är oerhört viktigt. Genom dessa artiklar och poddar hoppas vi kunna hjälpa dig att förstå dina symptom, veta när du behöver söka vård och få koll på vad du kan göra själv för att må bättre!