gravidmage och ljudvåg

Podd om graviditet i coronatider

Hur är det att vara gravid mitt i en pandemi och hur ska man tänka inför förlossningen?

Poddmottagningen träffar två av Capios barnmorskor Sara Ghanem och Erika Delfin som berättar om graviditet generellt och hur man ska tänka kring covid-19 och vaccination i samband med att man väntar barn.


Publicerades: 2021-04-08, 21 min
Avsnitt 27. Graviditet i coronatider i text

Du hittar Poddmottagningen överallt där poddar finns, t ex  och . Följ oss gärna så att du inte missar något avsnitt.