Förkyld kvinna i blommande trädgård

Coronavirus eller pollenallergi?

Det kan vara svårt att veta om förkylningsbesvär beror på allergi eller virus. Så skiljer sig symptomen åt mellan covid-19 och allergi.
Symptom Pollenallergi Covid-19
Hosta Rethosta, hosta vid ansträngning Vanligt
Feber Förekommer ej Vanligt
Snuva Klar Tjock
Nysningar Vanligt, ofta många i rad Då och då
Halsont Förekommer ej Förekommer
Klåda Vanligt i näsa och ögon Ovanligt
Rinnande ögon Vanligt Ovanligt
Värk i muskler och leder Ovanligt Vanligt
Nedsatt lukt och smak Ovanligt Vanligt
Effekt av allergitablett (antihistamin) God Ingen


Har du varit allergisk tidigare och upplever irritation i till exempel näsa och ögon, känner du troligen igen just de symptomen. Då är du van att skilja på vad som är allergi och infektion. Är det första gången du upplever samma besvär kan det vara svårare.

Näsbesvär med snuva

Är du snuvig på grund av en förkylning/covid-19 är snuvan ofta slemmig medan den vid allergi är vattnig. Nästäppt kan du vara i båda fallen.

Hosta

Hosta har du sällan vid allergi men lite oftare vid förkylning. Bland patienter med covid-19 är hosta vanligt.

Nysningar

När du är allergisk kommer nysningarna ofta flera på en gång - kanske 5, 10 nysningar i rad, medan de vid förkylning eller annat virus kommer en eller två åt gången.

Kli i näsan och rinnande ögon

Klåda i näsan, rinnande ögon och besvär med att båda ögonen är irriterade är vanligt vid allergi men inte vid förkylning/covid-19.

Muskel- och ledvärk

Att ha ont i muskler och leder känner vi igen från kraftiga förkylningar och andra infektioner. Så även vid corona/covid-19. Värk är däremot ingenting som brukar förknippas med allergi.

Feber och halsont

Feber saknas helt vid allergi men är ganska vanligt vid förkylning, covid-19 och andra och infektioner. Samma sak gäller halsont.

Nedsatt lukt och smak

Att ha svårare att känna smaker och dofter är någonting man sett är vanligt hos coronapatienter. Detta kan även förekomma vid förkylning och andra infektioner men inte vid allergi.

Skillnaderna gäller alla typer av infektioner

Samma princip, det vill säga skillnaderna som beskrivs ovan, gäller alla luftvägsinfektioner orsakade av virus och bakterier. Oavsett om det handlar om förkylning, luftrörskatarr, lunginflammation eller covid-19, ska du agera med samma försiktighet för att undvika att smitta andra, just därför att det är svårt att veta vilken åkomma du drabbats av.

Viktigt att behandla sin allergi i virustider

För att må så bra som möjligt och inte låta de allergiska besvären hindra dig i onödan, är det viktigt att du behandlar din allergi. Förhoppningsvis blir du då av med symptomen och slipper fundera kring om du råkat ut för coronavirus, förkylning eller om din reaktion beror på allergi.

Det är också viktigt att vara fri från hosta och nysningar orsakade av allergi, eftersom de kan öka risken att du sprider smitta. Det kan ju vara så att du samtidigt har en tidig coronasmitta, som du kanske inte ens är medveten om ännu.

När ska jag söka vård?

Kontakta sjukvården om:

  • du har fortsatt besvär trots receptfria läkemedel och apotekets rådgivning
  • du är osäker på om du har allergi eller infektion
  • du har allvarliga besvär som påverkar din andning och ditt allmäntillstånd