Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp som omfattar många olika typer av sjukdomar, tillstånd och besvär som påverkar vår förmåga att fungera. Här tar vi upp några av dem och erbjuder tips och råd till dig som kämpar för att må bättre.

Det är vanligt att under perioder av livet må dåligt. Faktum är att många klassar psykisk ohälsa som en av vår tids största folksjukdomar.

I den nationella folkhälsoenkäten 2018 uppgav hela 39 procent av befolkningen (16-84 år) att de upplevt känslor av oro, ångest eller ängslan. Sömnbesvär var lika vanligt förekommande. Dessutom framgick det att nästan var femte person fått diagnosen depression någon gång i livet.

Om du mår dåligt är du inte ensam.

Här har vi samlat både övergripande och nischade råd till dig som av olika anledningar mår dåligt. Vi erbjuder verktyg som kan hjälpa dig att hitta riktningen igen. Du kan alltid vända dig till oss om du behöver mer hjälp.