Sluta röka tips

Tips till dig som vill sluta röka
  • Släng alla cigaretter, tändare och askkoppar.

  • Ät och drick regelbundet, gärna något extra mellanmål eller en frukt.

  • Notera hur röksug kommer och går. De försvinner ofta på någon minut om du väntar ut dem.

  • Rör på dig och håll dig sysselsatt.

  • Om du tar mediciner kan doserna behöva justeras när du slutar röka. Kontakta din läkare för att diskutera detta.

  • Berätta för din omgivning att du har slutat röka och be dem stötta dig!