Vill du sluta röka?

Har du försökt sluta röka men haft svårt att hålla kvar vid din nya rökfria livsstil? Här följer sex stycken tips till dig som vill sluta röka och leva tobaksfritt:
  • Släng alla cigaretter, tändare och askkoppar.

  • Ät och drick regelbundet, gärna något extra mellanmål eller en frukt.

  • Notera hur röksug kommer och går. De försvinner ofta på någon minut om du väntar ut dem.

  • Rör på dig och håll dig sysselsatt.

  • Om du tar mediciner kan doserna behöva justeras när du slutar röka. Kontakta din läkare för att diskutera detta.

  • Berätta för din omgivning att du har slutat röka och be dem stötta dig!