Vad händer då jag tar min sista cigarett?

Inom 20 minuter efter att man rökt sin sista cigarett så börjar kroppen en serie förändringar som pågår i åratal. Tar man bara en enda cigarett går de positiva förändringarna förlorade. Är det värt det? Så vad händer egentligen i kroppen?

20 minuter – Ditt blodtryck och din puls går ner till normal nivå och temperaturen i fötter och händer ökar till normalt.

Åtta timmar – Koldioxidhalten i blodet återgår till normal nivå. Syrehalten i blodet blir normal.

24 timmar – Riskerna för hjärtinfarkt minskar.

48 timmar – Du känner mer lukt och smak än innan.  

Två veckor till tre månader – Din blodcirkulation och din lungkapacitet blir bättre. Att promenera känns lättare.

En till nio månader – Kroppens totala energi blir bättre. Slem och hosta kan nu tas om hand om av flimmerhåren som kommit tillbaka i lungorna. Detta rensar lungorna och minskar risken för infektioner.

Ett år – Överhängande risk för kärlkranssjukdomar är hälften av en rökares.

Fem år – Efter 5-15 år efter att du slutat röka är risken för hjärnblödning lika liten som hos en icke-rökare. Risken att dö av lungcancer har minskat till hälften för dig som tidigare rökte ett paket om dagen.

Tio år – Cellförändringar till cancer återställs.