Capio
Capio

Digitala tjänster

Just nu är det tydligare än någonsin hur praktiskt det är att kunna få hjälp av vården på andra sätt än att besöka en fysisk mottagning. Att nå sin vårdcentral via chatt, telefon eller video är smidigt, enkelt och lika säkert som när vi träffar dig på plats. Du slipper även oroa dig för smitta, sparar tid och kan genomföra ditt vårdbesök utan att vardagspusslet blir lidande.

Capio har länge haft målet att göra vården lättillgänglig för så många som möjligt, både på digitala och fysiska mottagningar. Om fler gör sina besök digitalt blir väntetiden till våra fysiska mottagningar kortare och varje patient kan få den hjälp hen behöver, när hen behöver det. Det gäller såklart även dig den dag du är i behov av vård.

Det är smidigare i appen!

Läkarbesök i mobil

Hos oss får både stora och små hjälp, direkt i vår vårdapp.