Capio
Capio
Capio

Sammanhållen journalföring

Delning av journaler

För att kunna erbjuda dig bästa möjliga vård är det viktigt att vi har tillgång till all information vi behöver. Inom vården samlas information i journaler. Men journaler delas inte automatiskt mellan olika vårdgivare.

Vård som journalförs på exempelvis din vårdcentral syns därför inte automatiskt på akuten. Sammanhållen journalföring är ett system för att möjliggöra detta. På så sätt kan den vårdpersonal du möter ha relevanta uppgifter om dig och enkelt skapa sig en helhetsbild av din hälsa, för att erbjuda dig bästa möjliga vård.

På dina villkor

För att ta del av den sammanhållna journalen behöver vi ha ditt samtycke. Det samlas in genom att vi frågar dig när du är hos oss, eller genom att en annan vårdgivare frågat dig dessförinnan. Du har alltid rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Då är det viktigt att du som patient själv berättar sådan information som är viktig för oss att känna till. Det är bara personal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifterna i dina journaler. Du har också rätt spärra uppgifter som du inte vill ska vara tillgängliga för andra, och du kan när som helst begära att en spärr tas bort.

Vanliga frågor om sammanhållen journalföring