Företagshälsovård

Vi fokuserar på att ditt företag och dina medarbetare ska må som allra bäst och ha de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb.

Företagshälsovård innebär en oberoende expertresurs som anlitas av arbetsgivaren inom området arbetsmiljö. De olika yrkesgrupperna inom företagshälsovården bidrar genom sitt arbete till att upptäcka, förebygga och minimera arbetsmiljörisker.

Vi har kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Vi arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och med arbetsanpassning och rehabilitering. Därutöver finns vi till för ditt företag vid organisationsförändringar för att bidra med kunskap om hur förändringarna påverkar arbetet samt vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder.

Du som arbetsgivare får en kontaktperson hos oss att höra av dig till när frågor uppstår. Hos oss arbetar sjukgymnaster, företagssköterskor, företagsläkare, arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, psykologer och sjukgymnaster. Vi arbetar bland annat med att främja friskfaktorer, förebygga och/eller rehabilitera skador, psykosocial ohälsa, medicinska kontroller, utbildningar, ledarskap, grupputveckling, ergonomi samt mätningar.

Hos oss är ledorden kvalité, medkänsla och ansvar, och det märker du i varje möte med oss.

Välkommen till Capios Företagshälsovård - vi bryr oss lite mer!

Våra mottagningar

1