Capio
Capio
Capio

Företagshälsovård

Vi fokuserar på att ditt företag och dina medarbetare ska må som allra bäst och ha de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb.

Företagshälsovård innebär en oberoende expertresurs som anlitas av arbetsgivaren inom området arbetsmiljö. De olika yrkesgrupperna inom företagshälsovården bidrar genom sitt arbete till att upptäcka, förebygga och minimera arbetsmiljörisker.

 

Vi har kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Vi arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och med arbetsanpassning och rehabilitering. Därutöver finns vi till för ditt företag vid organisationsförändringar för att bidra med kunskap om hur förändringarna påverkar arbetet samt vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder.

Välkommen till Capios Företagshälsovård - vi bryr oss lite mer!