Vård online
Vård online

Remittera till oss

Behöver du som läkare inom primärvården remittera vidare din patient till specialistvården? Vi bedriver specialistvård inom hela Sverige och du kan lätt remittera din patient till oss.

Specialistsjukhus

Single Episode

Psykiatri

Ortopedi

Äldre och mobil vård