Capio
Capio
Capio

Remittera till oss

Behöver du som läkare inom primärvården remittera vidare din patient till specialistvården? Vi bedriver specialistvård inom hela Sverige och du kan lätt remittera din patient till oss.

Beroende på vilken typ av mottagning du remitterar finns de olika krav på vad remissen ska innehålla. Läs mer information för respektive mottagning nedan.

Barn och ungdom (Barn-och ungdomsmedicinska mottagningar Stockholm, Psykologi Stockholm, Malinamottagningar Stockholm) 

Specialistsjukhus (Lundby Specialistjukhus, Läkargruppen Örebro)

Specialistmottagningar (Öron Näsa Hals, Gynekologi, Urologi, Hud - Skindoc, Hudcentrum Hagastaden, Hudcentrum vid Sophiahemmet, Arytmi)

Psykiatri (Barn- och ungdomspsykiatri, Neuropsykiatri, Heldygnsvård, Öppenvård, Smärta och utmattning, Stress och trauma, Ångest och Depression, Ätstörningscenter)

Ortopedi (Artro Clinic, Ortopediska Huset, Ortho Center Stockholm, Spine Center Stockholm)

Äldre och Mobil vård (Geriatrik, Rehab, ASIH, Palliativ vård)

Kirurgi (Kirurgkliniken Stockholm)

Smärta (Spine Center Rehab Stockholm)

Barn och ungdom

Specialistsjukhus

Specialistmottagningar

Psykiatri

Ortopedi

Äldre och mobil vård

Kirurgi