Capio
Capio
Capio
medarbetare

Om Capio

Vår vision är att förbättra människors hälsa varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter och kunder genom att se, lyssna och finnas här idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. 

Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige finns vi från Umeå i norr till Ystad i söder. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster, digitalt när det är möjligt och fysiskt när det behövs. 

Capios värderingar

I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Kvalitet, Samhällsansvar, Innovation och Empowerment. De hjälper oss att uppfylla vårt löfte om att vara en pålitlig partner – närvarande och nytänkande.

Kvalitet

Kvalitet är kärnan i vår kultur och gäller allt vi gör. Vår första prioritering är medicinsk kvalitet som vi hela tiden mäter, utvärderar och förbättrar. Capio ska präglas av kvalitet i allt vi gör i våra relationer till patienter, personal, beställare och andra intressenter.

Medarbetare Capio på röntgen

Samhällsansvar

Som vårdgivare i ett nationellt sjukvårdssystem är Capio en viktig samhällsaktör och med detta följer ett samhällsansvar. Vi vill alla tillsammans ta ansvar för att utveckla ett samhälle med god hälsa, miljö och arbetsmiljö och säkerställa att vårt arbete är långsiktigt och hållbart för samhällets bästa.

Medarbetare på Capio undersökning

Empowerment

Både chefer, medarbetare och patienter ska få, kunna och vilja vara med och ta ansvar. Vi organiserar vårt arbete nära patienten och involverar patienten i sin behandling och i vårt förbättringsarbete. Våra medarbetare ska kunna påverka sitt dagliga arbete för att förbättra både kvaliteten för patienten och den egna arbetsmiljön.

Capio medarbetare

Innovation

Vi är nyfikna och nytänkande och vill vara med och lösa välfärdens utmaningar. Vår ambition är att ständig utveckla sjukvården och vara öppna för ny teknik och nya arbetssätt. Det är viktigt, både för våra patienter och våra medarbetare.

blodprover