Capio
Capio
läkare med patient

Kvalitet – med dig i fokus

Capio vill erbjuda en god och säker vård och vi vill också hela tiden bli bättre. Så här jobbar vi med kvalitet inom vården – för dig.

Allt vi gör utgår från dig som patient: dina medicinska behov och dina individuella förutsättningar. Målet är att du ska få bästa möjliga medicinska resultat och livskvalitet. Och att du ska vara nöjd varje gång du har kontakt med oss. 

För att detta ska fungera arbetar vi enligt något som vi kallar Capiomodellen. Det är en metod för att säkra att vi har rätt byggstenar och organisation. Den hjälper oss också att utvärdera vårt arbete – hur blev resultatet, och vad kan vi göra bättre imorgon? Och om något blivit fel, så hjälper vi dig. Vi finns för dig när du behöver oss. 

 

Patientnöjdhet

Patientnöjdhet mäts med frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera den här enheten till någon i din situation?” och svarsalternativ 0-10.

Med dessa siffror räknar vi fram Net Promotor Score (NPS). Det är andel personer som svarat 9-10 (ambassadörer) minus de som svarat 0-6 (kritiker).

NPS kan ge ett resultat mellan -100 och 100.

Information och bemötande

Blev du bemött med medkänsla och omsorg?

Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling?

Kvalitetens hörnstenar

Framåt tillsammans

Vårt arbete med kvalitet pågår ständigt. Det mesta görs lokalt av medicinsk expertis och patienter utifrån specifika behov och områden. Andra förbättringar görs på en övergripande nivå.

Några sådana fokus för kommande år är:

  • Nå fler patienter med frågor om nöjdhet efter kontakterna med oss
  • Integrera patienternas förbättringsförslag i vårt övriga förbättringsarbete
  • Göra patientjournalerna mer begripliga och användbara för patienterna
  • Underlätta övergångarna för patienter som har kontakt med fler av våra enheter
  • Involvera patienter i vårt utvecklingsarbete
bild på capioanställd patientsamtal

Kvalitetsrapporter

medarbetare vid datorn