SÖK VÅRD ONLINE

Rådgivning och hjälp via chatt eller video.

Vård online

SÖK VÅRD ONLINE

Rådgivning och hjälp via chatt eller video.

ultraljud

Kvalitet – med dig i fokus

Capio vill erbjuda en god och säker vård och vi vill också hela tiden bli bättre. Så här jobbar vi med kvalitet inom vården – för dig.

Allt vi gör utgår från dig som patient: dina medicinska behov och dina individuella förutsättningar. Målet är att du ska få bästa möjliga medicinska resultat och livskvalitet. Och att du ska vara nöjd varje gång du har kontakt med oss. 

För att detta ska fungera arbetar vi enligt något som vi kallar Capiomodellen. Det är en metod för att säkra att vi har rätt byggstenar och organisation. Den hjälper oss också att utvärdera vårt arbete – hur blev resultatet, och vad kan vi göra bättre imorgon? Och om något blivit fel, så hjälper vi dig. Vi finns för dig när du behöver oss. 

 

Patientnöjdhet

Patientnöjdhet mäts med frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till någon i din situation?” och svarsalternativ 0-10.

Med dessa siffror räknar vi fram Net Promotor Score (NPS). Det är andel personer som svarat 9-10 (ambassadörer) minus de som svarat 0-6 (kritiker).

NPS kan ge ett resultat mellan -100 och 100, där närmare 100 innebär fler ambassadörer.

Vi bidrar till ett bättre liv

Smärtskattning (NRS) 3 dagar efter operation. 
Mål <4 på skalan 0-10, där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta.

Källa: ERAS kvalitetsregister EIAS (ERAS Implementation Audit System)

Resultat för hela Sverige: 86%

Källa: Gynopregistret.

Resultat 2020: 97%

Källa: Egen enkät.

Information och bemötande

Blev du bemött med medkänsla och omsorg?

Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling?

Kvalitetens hörnstenar

Kvalitetsrapporter

medarbetare vid datorn