Capio
Capio
Capio
illustration tårtdiagram

Capiomodellen

Ett gemensamt språk gör det lättare att förstå varandra, och en gemensam väg gör det lättare att gå åt samma håll - därför har vi skapat Capiomodellen som en bas för allt vi gör.

Tillsammans skapar delarna en helhet för dig som patient, och i bredare mening visar den hur vi gör samhällsnytta. Modellen beskriver hur vi tänker och hur vi gör för att uppnå vår vision: att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. 

Basen är våra värderingar: kvalitet, samhällsansvar, innovation och empowerment. Tillsammans med dem jobbar vi utefter fyra hörnstenar: 

Patientbehovet 

Vi börjar med de vi finns till för – våra patienter. Du är inte din diagnos. Vi ser hela dig och dina förutsättningar. 

Modern medicin 

Modern medicin vilar på en grund av vetenskap och beprövad erfarenhet. Den förutsätter en god kommunikation och hög tillgänglighet och stöds av teknik och utrustning. 

Modernt management 

Vi är organiserade för att arbeta säkert och effektivt och för att vara nyfikna, så att vi kan driva utveckling och innovation. Det är människorna som gör skillnaden. 

Kontinuerliga förbättringar

är det som får Capiomodellen att snurra. Vi sätter mål och mäter vilken effekt vården har för dig och andra patienter. Vi vill veta vad vi uppnår och hur vi kan bli bättre.  

Ekonomiskt resultat är den sista delen av Capiomodellen, produktivitet och tillväxt är nödvändigt för en god vård som räcker till alla.

Kvalitetsrapporter

medarbetare vid datorn