Capio
Capio
Capio

Nätintegritetspolicy

Senast uppdaterad: 2021-05-25

Capio förstår att din personliga integritet är viktig. Följande information är framtagen för att hjälpa dig som besökare att förstå vilken information vi samlar in från våra webbplatser samt hur vi hanterar och använder den information som vi samlar in.

Personuppgiftsansvarig

Capio Sverige AB (”Capio”), org.nr 556062-5237, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med användning av våra webbplatser, om inget annat anges i samband med registrering av personuppgifter.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud

Om du har frågor eller synpunkter på behandlingen av personuppgifter i samband med användningen av våra webbplatser är du alltid välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud genom att skicka ett e-post till dataskyddsombud@capio.se, eller genom att skicka ett brev till Capio Sverige AB, Box 1064, 405 22 Göteborg. Märk brevet ”Dataskyddsombud”.

Informationsinsamling och användning

I samband med att våra webbplatser besöks kan vi komma att samla in information från dig som besökare. Vi behandlar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla fungerande webbplatser, och för att kunna hantera webbplatsernas innehåll och tjänster. Nedan finns listat situationer där vi samlar in dina personuppgifter.

Cookies

Våra webbplatser använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i din webbläsare i samband med besöket på webbplatserna. Cookies gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplatserna återbesöks.

Vi använder cookies för att få våra webbplatser att fungera och göra dem mer användarvänliga. Dessutom använder vi cookies som tillåter en analys av hur webbplatserna används, exempelvis frekvens av sidvisningar och inmatade söktermer, för att förbättra kvaliteten på våra webbplatser och webbplatsernas innehåll. Vi använder också cookies för annonser.

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig.

Den lagliga grunden för behandling av nödvändiga cookies är berättigat intresse. För övriga cookies är samtycke den lagliga grunden. Samtycket lämnar du i vår cookiebanner. Du kan när som helst ändra dina val i vår cookiebanner.

Cookies raderas antingen automatiskt när du stänger din webbläsare, så kallade temporära cookies, alternativt lagras på din dator/enhet för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen, så kallade permanenta cookies. Även permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss tid.

Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Detta kan också göra i din webbläsare. Dessa inställningar finns vanligtvis i menyn "alternativ" eller "inställningar" i din webbläsare. Annars kan du använda alternativet "Hjälp" i din webbläsare för mer information. Observera att om du blockerar alla cookies (inklusive absolut nödvändiga cookies) kommer du kanske inte åt hela eller delar av vår webbplats.

Vi använder cookies från tredje parter. I och med det kan dina personuppgifter komma att behandlas i ett land utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Nivån på det rättsliga skyddet för personuppgifter kan skilja sig åt i dessa länder och inte ge samma skyddsnivå som dataskyddslagstiftning i EU/EES. Vid en sådan överföring kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att hålla din information säker. Du kan kontakta oss om du har några frågor om de åtgärder som vidtagits för att skydda dina personuppgifter som överförs utanför EU/EES.

Läs mer om de cookies vi använder på capio.se

Kontaktformulär och e-postkontakt

Då du kontaktar oss med en frågeställning och förfrågan via kontaktformulär på våra webbplatser kan du behöva delge oss med personuppgifter (exempelvis kontaktuppgifter). Vi kommer använda dessa personuppgifter för att besvara/hantera sådana frågeställningar och förfrågningar, och för att hantera vidare korrespondens.

Likaså kan du kontakta oss med generella frågeställningar via e-post. I det fallet behandlas personuppgifter som du tillhandahåller via e-post. Personuppgifterna används enbart för att behandla sådan korrespondens. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen. Den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse.

Information och nyhetsbrev

Vi kan komma att efterfråga personuppgifter från dig vid tillhandahållande av information och nyhetsbrev. Då du önskar prenumerera på information och nyhetsbrev så efterfrågar vi kontaktuppgifter. Vi kommer endast att använda kontaktuppgifterna för att skicka efterfrågad information. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen. Den lagliga grunden för behandlingen är samtycke, om inget annan anges vid registreringen av dina personuppgifter.

Tredjepartstjänster

Vi kan komma att samarbeta med tredjeparter för att tillhandahålla tjänsterna beskrivna i denna policy. Vi kommer då att delge de personuppgifter som är nödvändiga för att dessa ska tillhandahålla tjänsterna.

Externa länkar

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra organisationers webbplatser. Vi ansvarar inte för integritetspolicy och hantering av personuppgifter på andra organisationers webbplatser.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter rörande vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill nyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi lagrar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Om personuppgifterna vi har är inaktuella eller felaktiga har du också rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Du kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om dig, förutsätt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre.

Om behandlingen av personuppgifter utförs efter samtycke har du rätt att när som helst vända dig till oss för att återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan detta återkallades.

Dessutom har du alltid rätt att vända dig till oss för att invända mot en behandling vi utför som gäller dig eller begära en kopia av de uppgifter som rör dig och som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig, eller baserat på ditt samtycke, i ett maskinläsbart format.

Ändring av vår nätintegritetspolicy

Vi kan, från tid till annan, uppdatera denna policy. Vi rekommenderar att du återbesöker vår nätintegritetspolicy för att ta del av uppdaterad information om hur vi hanterar integriteten för våra besökare.

Kontakta oss om vår nätintegritetspolicy

Vid frågeställningar eller klagomål på hur personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi gärna att skriftliga synpunkter skickas till oss. Se ovan för våra kontaktuppgifter.

Om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss kan du även vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).