Capio
Capio

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka brister det finns i digital tillgänglighet för Capios webbplatser och digitala tjänster samt ger dig information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister.

Kontakta oss om du inte kan ta del av vårt innehåll

Om du behöver innehåll i annat tillgängligt format kan du kontakta oss via e-post. Notera att e-post endast är avsedd för frågor gällande digital tillgänglighet. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet ska du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

Kontakta oss om du hittar brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra digital tillgänglighet på våra webbplatser och digitala tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du rapportera till oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post där du beskriver var på webbplatsen du upplever problem och vad problemet är.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på digital tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet i digital offentlig service.

Kontakta tillsynsmyndigheten (länk till nytt fönster)

Brister i tillgänglighet

Nedan listar vi tillgänglighetsredogörelser för våra webbplatser och digitala tjänster.

Vi är medvetna om följande brister