Capio
Capio
Capio

Primärvård

Primärvården är oftast den första instans som du vänder dig till när du behöver vård, som till exempel en vårdcentral. Här får du hjälp med besvär som inte kräver omedelbar vård, det vill säga inte livshotande eller akuta besvär.

I primärvården ingår flera mottagningar men vårdcentralerna och den digitala vården utgör grunden, men primärvård är också barnavårdscentraler/BVC, barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, jourmottagningar och rehab.  

Primärvården ska vara tillgänglig, vilket bland annat betyder att det ska vara lätt att boka tid eller få bedömning och behandling. Men det handlar även om geografisk tillgänglighet, att vården ska finnas nära dig som patient. Capio har över 100 vårdcentraler runt om i Sverige. Här kan du hitta din närmaste Capio-vårdcentral.

Dessutom kan du få hjälp via våra digitala tjänster, året runt, kväll som helg. Att lista sig på Capio – välja en vårdcentral – innebär att vi på Capio kan skapa en kontinuitet i din vård. I Sverige är hälso- och vårdvalet fritt och personligt, så du väljer själv vilken vårdcentral du vill tillhöra. Här kan du läsa mer om vad det innebär att lista sig på någon av våra vårdcentraler.