Capio
Capio

Primärvård

Vi erbjuder primärvård på drygt 100 platser i 13 landsting och regioner. Dessutom erbjuder vi också primärvård online året runt.

Primärvården är oftast den första instans som du vänder dig till när du är i behov av vård. Här får du hjälp med besvär som inte kräver omedelbar vård, det vill säga inte livshotande eller akuta.

I primärvården ingår flera mottagningar men vårdcentralerna och den digitala vården utgör grunden inom primärsjukvården, men omfattas också av barnavårdscentraler/BVC, barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, jourmottagningar och rehab.

Visar 270 mottagningar: